PRIOPĆENJE
Ustrojen upravljački odbor i šest koordinacijskih odbora za uvođenje eura
Danas je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održana osma sjednica Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj na kojoj je ustrojen Upravljački odbor i šest koordinacijskih odbora.   PROČITAJTE VIŠE

SA SVIH STRANA

Uvođenje eura 2023. ostvarivo je
3.9.2020.
Uvođenje eura 2023. ostvarivo je

Iako je izbijanje pandemije snažno pogodilo hrvatsko gospodarstvo i javne financije, uvođenje eura 1. siječnja 2023. ostvarivo je, rekao je danas guverner HNB-a Boris Vujčić u svom izlaganju "Put do eura" na 23. znanstveno-stručnoj konferenciji Hrvatsko novčano tržište u Opatiji.

Prijevod priopćenja o ulasku Hrvatske u ERM II
10.7.2020.
Prijevod priopćenja o ulasku Hrvatske u ERM II

Na zahtjev hrvatskih tijela vlasti ministri financija država članica europodručja, predsjednica Europske središnje banke te ministri financija i guverneri središnje banke Danske i Hrvatske sporazumno su odlučili hrvatsku kunu uključiti u europski tečajni mehanizam (ERM II).

Proizvodnja i zalihe novčanica
30.10.2017.
Proizvodnja i zalihe novčanica

Od 2002. godine svaka nacionalna središnja banka europodručja zadužena za jedan dio ukupne godišnje proizvodnje euronovčanica

Izdavanje i optjecaj
30.10.2017.
Izdavanje i optjecaj

Europska središnja banka nema gotovinski odjel i ne sudjeluje u gotovinskim operacijama

Eurokovanice
30.10.2017.
Eurokovanice

Nacionalna strana eurokovanica upućuje na državu izdavateljicu

PITANJA I ODGOVORI

Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura
VIDEO

DOKUMENTI

 • VLADA REPUBLIKE HRVATSKE I HRVATSKA NARODNA BANKA Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom
 • GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA The National Euro Changeover Plan
 • EUROPSKA SREDIŠNJA BANKA ECB assessment report on completion of the commitments made by the Republic of Croatia on the macroprudential toolkit
 • MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE I HRVATSKA NARODNA BANKA Zahtjev za pokretanje postupka pristupanja tečajnom mehanizmu ERM II
 • MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE I HRVATSKA NARODNA BANKA Obavijest o provedbi reformskih mjera na koje se Republika Hrvatska obvezala u pismu namjere za ulazak u ERM II i zahtjev za formalnu ocjenu provedbe tih mjera
 • GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND CROATIAN NATIONAL BANK Strategy of the Adoption of the Euro in Croatia (presentation)
 • Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska narodna banka Strategija uvođenja eura u Hrvatskoj – podloga za prezentaciju na Konferenciji
 • GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND CROATIAN NATIONAL BANK Strategy for the Adoption of the Euro in Croatia
 • ZAŠTO, KADA, KAKO, KORISTI, TROŠKOVI.... Euro u Hrvatskoj

  Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska narodna banka pripremile su brošuru s odgovorima na brojna pitanja koja se često postavljaju u javnosti. Saznajte na kome je odluka o tome kada će se Hrvatska pridružiti europodručju, kakva je točno procedura pridruživanja i koliko može trajati, koje su koristi, a koji troškovi povezani s uvođenjem eura itd.

  PREUZMITE PDF
 • Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska narodna banka Strategija za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj

  U Strategiji za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj analiziraju se ekonomske koristi i troškovi uvođenja eura za Hrvatsku, opisuje postupak uvođenja eura te navode aktivnosti Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske narodne banke u razdoblju do uvođenja eura. U dokumentu su također opisane odrednice ekonomske politike RH u razdoblju nakon uvođenja eura.

  PREUZMITE PDF
 • PREGLED Može li uvođenje eura u Hrvatskoj smanjiti trošak zaduživanja?

  U radu Davora Kunovca i Nine Pavić analizira se utjecaj uvođenja eura na smanjenje troška zaduživanja država članica EU-a. Rezultati analize upućuju na postojanje "europremije" – uzmu li se u obzir kretanja makroekonomskih fundamenata pojedinih država i raspoloženje investitora na financijskim tržištima, države članice monetarne unije u prosjeku imaju nižu cijenu zaduživanja i viši kreditni rejting od ostalih članica EU-a. Kako bi se upozorilo na važnost koju dobiveni rezultati, u slučaju uvođenja eura, mogu imati na kretanje kamatnih stopa banaka u Hrvatskoj, s pomoću jednostavnog VAR modela pokazuje se da postoji statistički značajan prijenos kretanja troška zaduživanja države na kamate na kredite poslovnih banaka.

  PREUZMITE PDF
 • PREGLED Učinci uvođenja eura na kretanje potrošačkih cijena i percepcije inflacije: pregled dosadašnjih iskustava i ocjena mogućih učinaka u Hrvatskoj

  Rezultati brojnih istraživanja pokazuju da je učinak konverzije nacionalnih valuta u euro na rast potrošačkih cijena u zemljama europodručja u pravilu bio blag i jednokratan. Nešto izrazitiji rast cijena zbog konverzije zabilježen je kod manjeg dijela proizvoda, pretežno uslužnog sektora kao što su, primjerice, usluge u restoranima i kafićima. U skladu sa spomenutim iskustvima, očekuje se da će učinak konverzije kune u euro na povećanje ukupne razine potrošačkih cijena u Hrvatskoj biti blag. U radu Andreje Pufnik razmatraju se, osim toga, glavne determinante rasta percipirane inflacije u razdoblju nakon konverzije te mjere koje su se pokazale efikasnima u ograničavanju učinka uvođenja eura na rast potrošačkih cijena i percipirane inflacije.

  PREUZMITE PDF
 • PREGLED Uvođenje eura u Hrvatskoj: mogući učinci na međunarodnu razmjenu i ulaganja

  U radu se prikazuju rezultati izabranih empirijskih istraživanja o utjecaju uvođenja eura na robnu razmjenu, inozemna ulaganja i turizam te se daje kratak analitički pregled iskustava pojedinih zemalja europodručja, posebice novijih članica te turističkih zemalja. Na osnovi toga, a uzimajući u obzir visok stupanj povezanosti Hrvatske s europodručjem, autorice Maja Bukovšak, Andrijana Ćudina i Nina Pavić ocjenjuju da bi uvođenje eura, zbog nižih transakcijskih troškova i lakše usporedivosti cijena te smanjenja valutnog rizika, moglo blago pojačati hrvatsku razmjenu robe i usluga, posebice turističkih, te pogodovati privlačenju inozemnih ulaganja.

  PREUZMITE PDF
 • PREGLED Je li euro optimalna valuta za Hrvatsku: ocjena korištenjem teorije optimalnih valutnih područja

  Teorija optimalnih valutnih područja definira određene kriterije koje bi svaka država trebala ispuniti kako bi mogla uspješno sudjelovati u monetarnoj uniji s drugim državama. Ti kriteriji odnose se ponajprije na dostignuti stupanj ekonomske integracije u odnosu na države članice monetarne unije. Mislav Brkić i Ana Šabić, primjenjujući teoriju optimalnih valutnih područja, analiziraju je li Hrvatska spremna za uvođenje eura.

  PREUZMITE PDF
 • PREGLED Perzistentnost euroizacije u Hrvatskoj

  Rad Mirne Dumičić, Igora Ljubaja i Ane Martinis donosi analizu kretanja financijske euroizacije u Hrvatskoj. U redu se razmatra i primjena monetarnih i makroprudencijalnih mjera u kontekstu visoke euroizacije. Iskustvo Hrvatske upućuje na to da je visoku euroizaciju teško smanjiti unatoč dugogodišnjoj makroekonomskoj i tečajnoj stabilnosti te vjerodostojnoj monetarnoj politici koja je uključivala regulatorne mjere za destimuliranje bankovnog poslovanja s devizama. Izlazna strategija za uklanjanje valutnog rizika nametnutog visokom euroizacijom, koji otežava provođenje monetarne politike i održavanje financijske stabilnosti, može se zasnivati ili na uvođenju eura ili na poticanju upotrebe domaće valute. Obje opcije naposljetku zahtijevaju ispunjavanje istih preduvjeta, a to su poboljšanje gospodarskih fundamenata, vjerodostojna ekonomska politika i smanjenje makroekonomskih neravnoteža.

  PREUZMITE PDF
 • ISTRAŽIVANJE Usklađenost poslovnih ciklusa i ekonomskih šokova između Hrvatske i država europodručja

  U istraživanju Karla Kotarca, Davora Kunovca i Rafaela Ravnika analizira se usklađenost poslovnih ciklusa te šokova ponude i potražnje Hrvatske i zemalja jezgre europodručja. Dobiveni rezultati pokazuju da je usklađenost poslovnih ciklusa te korelacija šokova ponude i potražnje između Hrvatske i zemalja jezgre europodručja relativno visoka. Simetrični (zajednički) šokovi dominantni su za objašnjavanje dinamike domaćeg BDP-a, dok su doprinosi asimetričnih šokova znatno manji. Jasna je konvergencija šokova ponude i potražnje te poslovnih ciklusa između Hrvatske i zemalja jezgre europodručja. Autori zaključuju kako uvođenje eura i prihvaćanje zajedničke protucikličke monetarne politike ne bi trebali biti značajan trošak za hrvatsku ekonomiju.

  PREUZMITE PDF

PRIOPĆENJA, INTERVJUI...

Viceguverner Faulend o euru u HRT-ovoj emisiji
INTERVJU
26.11.2020.
Viceguverner Faulend o euru u HRT-ovoj emisiji "Druga strana"

Viceguverner HNB-a Michael Faulend naglasio je da će središnji paritet određen na razini 1 euro = 7,53450 kuna, po kojemu je Hrvatska ušla u tečajni mehanizam ERM II, vjerojatno biti i tečaj konverzije pri ulasku u europodručje.

Strategija uvođenja eura u Hrvatskoj
PRIOPĆENJE
30.10.2017.
Strategija uvođenja eura u Hrvatskoj

U ponedjeljak 30. listopada u zagrebačkom hotelu Westin započinje konferencija o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.