NOVOSTI
Uputa o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru
Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države u procesu zamjene hrvatske kune eurom izradio je Uputu koja sadrži detaljne informacije o prilagodbama koje očekuju subjekte opće države  PROČITAJTE VIŠE

SA SVIH STRANA

Uvođenje eura 2023. ostvarivo je
3.9.2020.
Uvođenje eura 2023. ostvarivo je

Iako je izbijanje pandemije snažno pogodilo hrvatsko gospodarstvo i javne financije, uvođenje eura 1. siječnja 2023. ostvarivo je, rekao je danas guverner HNB-a Boris Vujčić u svom izlaganju "Put do eura" na 23. znanstveno-stručnoj konferenciji Hrvatsko novčano tržište u Opatiji.

Prijevod priopćenja o ulasku Hrvatske u ERM II
10.7.2020.
Prijevod priopćenja o ulasku Hrvatske u ERM II

Na zahtjev hrvatskih tijela vlasti ministri financija država članica europodručja, predsjednica Europske središnje banke te ministri financija i guverneri središnje banke Danske i Hrvatske sporazumno su odlučili hrvatsku kunu uključiti u europski tečajni mehanizam (ERM II).

Proizvodnja i zalihe novčanica
30.10.2017.
Proizvodnja i zalihe novčanica

Od 2002. godine svaka nacionalna središnja banka europodručja zadužena za jedan dio ukupne godišnje proizvodnje euronovčanica

Izdavanje i optjecaj
30.10.2017.
Izdavanje i optjecaj

Europska središnja banka nema gotovinski odjel i ne sudjeluje u gotovinskim operacijama

Eurokovanice
30.10.2017.
Eurokovanice

Nacionalna strana eurokovanica upućuje na državu izdavateljicu

PITANJA I ODGOVORI

Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura
VIDEO

DOKUMENTI

 • Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države u procesu zamjene hrvatske kune eurom Uputa o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru
 • KOORDINACIJSKI ODBOR ZA PRILAGODBU GOSPODARSTVA I ZAŠTITU POTROŠAČA Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom
 • VLADA REPUBLIKE HRVATSKE I HRVATSKA NARODNA BANKA Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom
 • GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA The National Euro Changeover Plan
 • EUROPSKA SREDIŠNJA BANKA ECB assessment report on completion of the commitments made by the Republic of Croatia on the macroprudential toolkit
 • MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE I HRVATSKA NARODNA BANKA Zahtjev za pokretanje postupka pristupanja tečajnom mehanizmu ERM II
 • MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE I HRVATSKA NARODNA BANKA Obavijest o provedbi reformskih mjera na koje se Republika Hrvatska obvezala u pismu namjere za ulazak u ERM II i zahtjev za formalnu ocjenu provedbe tih mjera
 • PREGLED 20. godišnjica eura: zašto se neke zemlje još ne žele pridružiti?

  Dvadeset godina nakon uvođenja eura neke se europske zemlje još nisu voljne pridružiti monetarnoj uniji. Iako su obvezne uvesti euro, Švedska, Češka, Mađarska i Poljska odlučile su se za odgodu na neodređeno vrijeme. Postoje različiti ekonomski, politički, pravni, sociološki, pa čak i emocionalni činitelji za takvu odluku. Milan Deskar-Škrbić i  Davor Kunovac u radu analiziraju ključni ekonomski argument protiv uvođenja eura u tim zemljama – trošak gubitka monetarne samostalnosti.

  PREUZMITE PDF
 • Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska narodna banka Strategija za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj

  U Strategiji za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj analiziraju se ekonomske koristi i troškovi uvođenja eura za Hrvatsku, opisuje postupak uvođenja eura te navode aktivnosti Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske narodne banke u razdoblju do uvođenja eura. U dokumentu su također opisane odrednice ekonomske politike RH u razdoblju nakon uvođenja eura.

  PREUZMITE PDF
 • GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND CROATIAN NATIONAL BANK Strategy for the Adoption of the Euro in Croatia
 • Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska narodna banka Strategija uvođenja eura u Hrvatskoj – podloga za prezentaciju na Konferenciji
 • GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND CROATIAN NATIONAL BANK Strategy of the Adoption of the Euro in Croatia (presentation)
 • ZAŠTO, KADA, KAKO, KORISTI, TROŠKOVI.... Euro u Hrvatskoj

  Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska narodna banka pripremile su brošuru s odgovorima na brojna pitanja koja se često postavljaju u javnosti. Saznajte na kome je odluka o tome kada će se Hrvatska pridružiti europodručju, kakva je točno procedura pridruživanja i koliko može trajati, koje su koristi, a koji troškovi povezani s uvođenjem eura itd.

  PREUZMITE PDF
 • ISTRAŽIVANJE Usklađenost poslovnih ciklusa i ekonomskih šokova između Hrvatske i država europodručja

  U istraživanju Karla Kotarca, Davora Kunovca i Rafaela Ravnika analizira se usklađenost poslovnih ciklusa te šokova ponude i potražnje Hrvatske i zemalja jezgre europodručja. Dobiveni rezultati pokazuju da je usklađenost poslovnih ciklusa te korelacija šokova ponude i potražnje između Hrvatske i zemalja jezgre europodručja relativno visoka. Simetrični (zajednički) šokovi dominantni su za objašnjavanje dinamike domaćeg BDP-a, dok su doprinosi asimetričnih šokova znatno manji. Jasna je konvergencija šokova ponude i potražnje te poslovnih ciklusa između Hrvatske i zemalja jezgre europodručja. Autori zaključuju kako uvođenje eura i prihvaćanje zajedničke protucikličke monetarne politike ne bi trebali biti značajan trošak za hrvatsku ekonomiju.

  PREUZMITE PDF
 • PREGLED Perzistentnost euroizacije u Hrvatskoj

  Rad Mirne Dumičić, Igora Ljubaja i Ane Martinis donosi analizu kretanja financijske euroizacije u Hrvatskoj. U redu se razmatra i primjena monetarnih i makroprudencijalnih mjera u kontekstu visoke euroizacije. Iskustvo Hrvatske upućuje na to da je visoku euroizaciju teško smanjiti unatoč dugogodišnjoj makroekonomskoj i tečajnoj stabilnosti te vjerodostojnoj monetarnoj politici koja je uključivala regulatorne mjere za destimuliranje bankovnog poslovanja s devizama. Izlazna strategija za uklanjanje valutnog rizika nametnutog visokom euroizacijom, koji otežava provođenje monetarne politike i održavanje financijske stabilnosti, može se zasnivati ili na uvođenju eura ili na poticanju upotrebe domaće valute. Obje opcije naposljetku zahtijevaju ispunjavanje istih preduvjeta, a to su poboljšanje gospodarskih fundamenata, vjerodostojna ekonomska politika i smanjenje makroekonomskih neravnoteža.

  PREUZMITE PDF
 • PREGLED Uvođenje eura u Hrvatskoj: mogući učinci na međunarodnu razmjenu i ulaganja

  U radu se prikazuju rezultati izabranih empirijskih istraživanja o utjecaju uvođenja eura na robnu razmjenu, inozemna ulaganja i turizam te se daje kratak analitički pregled iskustava pojedinih zemalja europodručja, posebice novijih članica te turističkih zemalja. Na osnovi toga, a uzimajući u obzir visok stupanj povezanosti Hrvatske s europodručjem, autorice Maja Bukovšak, Andrijana Ćudina i Nina Pavić ocjenjuju da bi uvođenje eura, zbog nižih transakcijskih troškova i lakše usporedivosti cijena te smanjenja valutnog rizika, moglo blago pojačati hrvatsku razmjenu robe i usluga, posebice turističkih, te pogodovati privlačenju inozemnih ulaganja.

  PREUZMITE PDF
 • PREGLED Je li euro optimalna valuta za Hrvatsku: ocjena korištenjem teorije optimalnih valutnih područja

  Teorija optimalnih valutnih područja definira određene kriterije koje bi svaka država trebala ispuniti kako bi mogla uspješno sudjelovati u monetarnoj uniji s drugim državama. Ti kriteriji odnose se ponajprije na dostignuti stupanj ekonomske integracije u odnosu na države članice monetarne unije. Mislav Brkić i Ana Šabić, primjenjujući teoriju optimalnih valutnih područja, analiziraju je li Hrvatska spremna za uvođenje eura.

  PREUZMITE PDF
 • PREGLED Učinci uvođenja eura na kretanje potrošačkih cijena i percepcije inflacije: pregled dosadašnjih iskustava i ocjena mogućih učinaka u Hrvatskoj

  Rezultati brojnih istraživanja pokazuju da je učinak konverzije nacionalnih valuta u euro na rast potrošačkih cijena u zemljama europodručja u pravilu bio blag i jednokratan. Nešto izrazitiji rast cijena zbog konverzije zabilježen je kod manjeg dijela proizvoda, pretežno uslužnog sektora kao što su, primjerice, usluge u restoranima i kafićima. U skladu sa spomenutim iskustvima, očekuje se da će učinak konverzije kune u euro na povećanje ukupne razine potrošačkih cijena u Hrvatskoj biti blag. U radu Andreje Pufnik razmatraju se, osim toga, glavne determinante rasta percipirane inflacije u razdoblju nakon konverzije te mjere koje su se pokazale efikasnima u ograničavanju učinka uvođenja eura na rast potrošačkih cijena i percipirane inflacije.

  PREUZMITE PDF
 • PREGLED Može li uvođenje eura u Hrvatskoj smanjiti trošak zaduživanja?

  U radu Davora Kunovca i Nine Pavić analizira se utjecaj uvođenja eura na smanjenje troška zaduživanja država članica EU-a. Rezultati analize upućuju na postojanje "europremije" – uzmu li se u obzir kretanja makroekonomskih fundamenata pojedinih država i raspoloženje investitora na financijskim tržištima, države članice monetarne unije u prosjeku imaju nižu cijenu zaduživanja i viši kreditni rejting od ostalih članica EU-a. Kako bi se upozorilo na važnost koju dobiveni rezultati, u slučaju uvođenja eura, mogu imati na kretanje kamatnih stopa banaka u Hrvatskoj, s pomoću jednostavnog VAR modela pokazuje se da postoji statistički značajan prijenos kretanja troška zaduživanja države na kamate na kredite poslovnih banaka.

  PREUZMITE PDF

PRIOPĆENJA, INTERVJUI...

Euro i mitovi o euru
13.10.2021.
Euro i mitovi o euru

Kolumna guvernera Borisa Vujčića za tjednik Nacional, objavljena 12. listopada 2021.

Viceguverner Faulend o euru u HRT-ovoj emisiji
INTERVJU
26.11.2020.
Viceguverner Faulend o euru u HRT-ovoj emisiji "Druga strana"

Viceguverner HNB-a Michael Faulend naglasio je da će središnji paritet određen na razini 1 euro = 7,53450 kuna, po kojemu je Hrvatska ušla u tečajni mehanizam ERM II, vjerojatno biti i tečaj konverzije pri ulasku u europodručje.

Strategija uvođenja eura u Hrvatskoj
PRIOPĆENJE
30.10.2017.
Strategija uvođenja eura u Hrvatskoj

U ponedjeljak 30. listopada u zagrebačkom hotelu Westin započinje konferencija o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.