Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

PRIOPĆENJE

Euroskupina pozdravila namjeru Republike Hrvatske za ulazak u ERM II

9.7.2019.

 

Na sastanku Euroskupine održanome 8. srpnja 2019. u Bruxellesu predstavnici država članica europodručja, Danske, Europske središnje banke te Europske komisije razgovarali su o perspektivi ulaska Republike Hrvatske u Europski tečajni mehanizam II (ERM II). Kao predstavnici Republike Hrvatske sastanku su prisustvovali ministar financija Zdravko Marić i guverner HNB-a Boris Vujčić.

Prisutni su pozdravili namjeru Republike Hrvatske za ulazak u ERM II, ističući kako će Europska središnja banka i Europska komisija pratiti učinkovitu provedbu mjera na koje se Hrvatska obvezala u pismu namjere o ulasku u ERM II, poslanom relevantnim institucijama 4. srpnja 2019. Odnosne mjere Hrvatska namjerava provesti do sredine 2020., nakon čega će institucije EU-a ocijeniti jesu li one adekvatno provedene, te se očekuje da će po dobivanju pozitivne ocjene Hrvatska započeti sudjelovanje u tečajnom mehanizmu.

U nastavku cjelovit sadržaj priopćenja Euroskupine:

Izjava o putu Republike Hrvatske prema sudjelovanju u mehanizmu ERM II

Ministri financija država članica europodručja i Danske, predsjednik Europske središnje banke (ESB) i guverner središnje banke Danske razgovarali su danas o izgledima za sudjelovanje Republike Hrvatske u Europskom tečajnom mehanizmu (ERM II), uz nazočnost predstavnika Komisije, ministra financija Republike Hrvatske i guvernera Hrvatske narodne banke, te su dali sljedeću izjavu.

Pozdravljamo namjeru tijela vlasti Republike Hrvatske za uspostavu nužnih elemenata za uspješan ulazak u ERM II. Nakon konstruktivnih razgovora s ESB-om, Komisijom, državama članicama europodručja i Danskom, Republika Hrvatska preuzela je niz obveza u područjima politika koje su od visokog značaja za neometani prijelaz na, i sudjelovanje u mehanizmu, ERM II. Osobito glede nadzora banaka, Republika Hrvatska poslala je pismo zahtjeva za uspostavu bliske suradnje s ESB-om u skladu s propisanim postupcima, te će u skladu s njima provesti nužne pripreme, koje uključuju potporu ESB-ovom sveobuhvatnom ocjenjivanju. Dodatne obveze odnose se na makroprudencijalni okvir, borbu protiv pranja novca, prikupljanje, izradu i diseminaciju statističkih podataka, upravljanje u javnom sektoru i umanjenje financijskog i administrativnog opterećenja. Takvi reformski napori s ciljem postizanja stabilnijeg financijskog sektora, jačanja institucija i javnog upravljanja te učinkovitijih gospodarskih struktura pridonijet će uspješnom sudjelovanju Republike Hrvatske u mehanizmu ERM II.

ESB i Komisija pratit će učinkovitu provedbu preuzetih obveza u okviru svojih područja nadležnosti u skladu s odredbama Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije i sekundarnog zakonodavstva. Nakon što daju pozitivnu ocjenu, stranke mehanizma ERM II donijet će odluku o službenoj prijavi tijela vlasti Republike Hrvatske za sudjelovanje u mehanizmu ERM II. Ta će odluka biti povezana s odlukom ESB-a o bliskoj suradnji, uz puno poštivanje uvjeta navedenih u pravnom okviru. To bi značilo da Republika Hrvatska istovremeno ulazi u ERM II i bankovnu uniju. Od ESB-a bi se moglo očekivati da svoje sveobuhvatno ocjenjivanje provede unutar oko godinu dana nakon što Republika Hrvatska službeno podnese zahtjev za uspostavu bliske suradnje, te bi odluka ESB-a mogla označiti datum početka uspostave bliske suradnje, pod uvjetom da Republika Hrvatska ostvari napredak u provedbi mogućih mjera potrebnih u vezi s rezultatima sveobuhvatnog ocjenjivanja.

U skladu s relevantnim sekundarnim zakonodavstvom, Republika Hrvatska sudjelovat će i u jedinstvenom sanacijskom mehanizmu (što uključuje i sudjelovanje u jedinstvenom fondu za sanaciju) od datuma stupanja na snagu odluke ESB-a o bliskoj suradnji. Stoga se od tog datuma obveze koje proizlaze iz međuvladina sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa jedinstvenom fondu za sanaciju, poglavito obveza prijenosa tih doprinosa jedinstvenom fondu za sanaciju, trebaju primjenjivati i na Republiku Hrvatsku. S tim ciljem, Republika Hrvatska treba poduzeti sve potrebne korake radi potvrde i pohranjivanja instrumenta kojim se on potvrđuje prije nego što odluka o bliskoj suradnji stupi na snagu.

U skladu s ranijim praksama, od Republike Hrvatske očekuje se spremnost za preuzimanje dodatnih obveza u trenutku ulaska u ERM II s ciljem postizanja visokog stupnja održive gospodarske konvergencije do trenutka uvođenja eura.

Prethodno naveden postupak u skladu je s postupkom koji se primjenjuje za Bugarsku, o kojem je Euroskupina raspravljala i potvrdila ga u srpnju 2018. Nastavit ćemo ubuduće primjenjivati sličan pristup za države članice koje se žele priključiti mehanizmu ERM II u skladu s načelom jednakog postupanja.

Priopćenje Vijeća EU-a

RH Pismo namjere – ulazak u ERM II mehanizam i Akcijski plan

priopćenja, intervjui...

PRIOPĆENJA, INTERVJUI...

Euro i mitovi o euru
13.10.2021.
Euro i mitovi o euru

Kolumna guvernera Borisa Vujčića za tjednik Nacional, objavljena 12. listopada 2021.

Potpisan Memorandum o razumijevanju o početku proizvodnje eurokovanica i o pripremnim aktivnostima prije početka proizvodnje
PRIOPĆENJE
10.9.2021.
Potpisan Memorandum o razumijevanju o početku proizvodnje eurokovanica i o pripremnim aktivnostima prije početka proizvodnje

U petak 10. rujna 2021., nakon sastanka čelnika Eurogrupe, u Brdu kod Kranja je potpisan Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske, država članica europodručja i Europske komisije o početku proizvodnje eurokovanica i o pripremnim aktivnostima prije početka proizvodnje. Sporazumom se uređuju pitanja vezana uz pripremne aktivnosti za uvođenje eura, što uključuje i izradu određene količine testnih eurokovanica.

Viceguverner Faulend o euru u HRT-ovoj emisiji
INTERVJU
26.11.2020.
Viceguverner Faulend o euru u HRT-ovoj emisiji "Druga strana"

Viceguverner HNB-a Michael Faulend naglasio je da će središnji paritet određen na razini 1 euro = 7,53450 kuna, po kojemu je Hrvatska ušla u tečajni mehanizam ERM II, vjerojatno biti i tečaj konverzije pri ulasku u europodručje.

Strategija uvođenja eura u Hrvatskoj
PRIOPĆENJE
30.10.2017.
Strategija uvođenja eura u Hrvatskoj

U ponedjeljak 30. listopada u zagrebačkom hotelu Westin započinje konferencija o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.