Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Hoće li se povećati cijene?


 

Učinak zamjene nacionalnih valuta u euro na rast potrošačkih cijena u pravilu je u državama koje su uvele euro bio vrlo blag. Primjerice, učinak uvođenja eura na inflaciju u novim državama članicama bio je privremen i iznosio je u prosjeku 0,23 postotna boda. Međutim, razlog strahu od rasta cijena je percepcija građana europodručja o višim cijenama nakon zamjene valuta. Građani su svoj osjećaj o razini inflacije temeljili na kretanju cijena većinom jeftinijih proizvoda koje često kupuju, a upravo je kod te kategorije porast cijena tijekom konverzije bio izrazitiji. Vlada će veliku pozornost posvetiti zaštiti potrošača i poduzet će mjere kako bi spriječila moguće zlouporabe kod zaokruživanja cijena u novoj valuti. Moguće nepošteno zaokruživanje cijena pri konverziji spriječit će se primjerenim mehanizmima praćenja postupka konverzije, među čijim će glavnim mjerama biti dvojno iskazivanje cijena. 

 

Pitanja i odgovori
Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura