Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Hoće li zajednička monetarna politika odgovarati hrvatskom gospodarstvu?

Zajednička monetarna politika koju provodi Europska središnja banka u dogovoru sa svim nacionalnim središnjim bankama država europodručja trebala bi odgovarati hrvatskom gospodarstvu. Cilj Europske središnje banke jest održavanje stabilnosti cijena, što se tumači kao ostvarivanje stope inflacije ispod ali blizu 2%, pritom podupirući gospodarski rast. Upravo je ovo jedan od glavnih ciljeva i Hrvatske narodne banke. Dokaz da će hrvatskom gospodarstvu odgovarati zajednička politika pokazuje usklađenost poslovnih ciklusa. Naime, poslovni ciklus u Hrvatskoj usklađen je s poslovnim ciklusom europodručja i upravo zbog toga zajednička monetarna politika ne bi trebala negativno djelovati na hrvatsko gospodarstvo. Stupanj usklađenosti poslovnog ciklusa Hrvatske i poslovnih ciklusa država jezgre europodručja (Njemačka, Francuska, Italija, Španjolska, Belgija, Nizozemska i Austrija) podjednak je, ako ne i bolji u odnosu na ostale države članice europodručja. Osim toga simetrični, tj. zajednički šokovi ključni su za tumačenje gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj, a to znači da će ekonomski šokovi na isti način utjecati na hrvatski BDP kao i na BDP drugih država članica europodručja.

Pitanja i odgovori
Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura