Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Hrvatska ušla u europski tečajni mehanizam, a HNB u blisku suradnju s Europskom središnjom bankom

10.7.2020.

Na zahtjev Hrvatske ministri financija država europodručja, predsjednica Europske središnje banke te ministri financija i guverneri središnjih banaka Danske i Hrvatske, slijedom postupka u kojemu je sudjelovala Europska komisija i nakon konzultacija s Gospodarskim i financijskim odborom, donijeli su zajedničku odluku da se hrvatska kuna uključi u ERM II.

Središnji paritet određen je na razini 1 euro = 7,53450 kuna, što je današnji referentni tečaj ESB-a.

Hrvatska kuna sudjelovat će u mehanizmu ERM II u standardnom rasponu fluktuacije ±15% oko središnjeg pariteta. Obvezni intervencijski tečajevi bit će objavljeni u ponedjeljak, 13. srpnja 2020., u vrijeme otvaranja deviznih tržišta.

Hrvatska je uspješno provela mjere na koje se obvezala u pismu namjere o ulasku u europski tečajni mehanizam iz srpnja 2019. – daljnje jačanje supervizije bankovnog sustava, jačanje okvira za provođenje makroprudencijalne politike, jačanje okvira za sprječavanje pranja novca, unaprjeđenje sustava prikupljanja, obrade i objave statističkih podataka, poboljšanje upravljanja u javnom sektoru te smanjenje administrativnoga i financijskog opterećenja za gospodarstvo.

U cilju ostvarenja visokog stupnja održive ekonomske konvergencije i uspješnog sudjelovanja u europodručju, Hrvatska se obvezala na provedbu dodatnih mjera u reformskim područjima te je iskazala čvrstu namjeru da uvede euro kada kriteriji konvergencije budu ispunjeni. Mjere se odnose na jačanje okvira za borbu protiv pranja novca, smanjenje administrativnoga i financijskog opterećenja za gospodarstvo daljnjim pojednostavnjivanjem administrativnih postupaka i smanjenjem parafiskalnih i neporeznih davanja, poboljšanje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima te jačanje nacionalnoga stečajnog okvira.

Istodobno, Europska središnja banka donijela je danas odluku o uspostavljanju bliske suradnje s Hrvatskom narodnom bankom, čime je HNB postao dijelom jedinstvenoga nadzornog mehanizma (SSM-a) i prije ulaska u europodručje, što znači da ESB preuzima superviziju hrvatskih banaka. Odluka o bliskoj suradnji stupit će na snagu 14 dana od objave u Službenom listu Europske unije; u sljedećem razdoblju ESB će izvršiti procjenu i odlučiti koje hrvatske banke ispunjavaju kriterij za svrstavanje među značajne institucije, a od 1. listopada 2020. provodit će i neposrednu superviziju značajnih institucija u Republici Hrvatskoj.

Uspostavom bliske suradnje stručnjaci HNB-a bit će članovi zajedničkih supervizorskih timova u ESB-u te provoditi neposrednu superviziju značajnih institucija u Republici Hrvatskoj. Nad manje značajnim institucijama, u ime ESB-a, superviziju će provoditi HNB. Hrvatska narodna banka imat će i svog predstavnika u najvišemu supervizorskom tijelu odlučivanja u ESB-u koji će imati jednaka prava i obveze kao i svi drugi članovi, uključujući i glasačko pravo.

Također, od datuma stupanja na snagu odluke ESB-a o bliskoj suradnji Republika Hrvatska sudjelovat će i u jedinstvenome sanacijskom mehanizmu (SRM).

"Ponosni smo što Hrvatska ulazi u jedinstveni nadzorni i jedinstveni sanacijski mehanizam, čime postaje članica bankovne unije i prije ulaska u eurozonu, a u bankovnu uniju unosi savjesno nadgledan i dobro kapitaliziran bankovni sustav", izjavio je guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić u povodu uspostavljanja bliske suradnje između HNB-a i ESB-a.

Priopćenje za javnost ESB-a: ESB uspostavlja blisku suradnju s hrvatskom središnjom bankom

Priopćenje o ulasku Hrvatske u ERM II

Priopćenje Jedinstvenog sanacijskog odbora o pridruživanju Bugarske i Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu

Sa svih strana...

SA SVIH STRANA

Uvođenje eura 2023. ostvarivo je
3.9.2020.
Uvođenje eura 2023. ostvarivo je

Iako je izbijanje pandemije snažno pogodilo hrvatsko gospodarstvo i javne financije, uvođenje eura 1. siječnja 2023. ostvarivo je, rekao je danas guverner HNB-a Boris Vujčić u svom izlaganju "Put do eura" na 23. znanstveno-stručnoj konferenciji Hrvatsko novčano tržište u Opatiji.

Prijevod priopćenja o ulasku Hrvatske u ERM II
10.7.2020.
Prijevod priopćenja o ulasku Hrvatske u ERM II

Na zahtjev hrvatskih tijela vlasti ministri financija država članica europodručja, predsjednica Europske središnje banke te ministri financija i guverneri središnje banke Danske i Hrvatske sporazumno su odlučili hrvatsku kunu uključiti u europski tečajni mehanizam (ERM II).

Eurokovanice
30.10.2017.
Eurokovanice

Nacionalna strana eurokovanica upućuje na državu izdavateljicu

Izdavanje i optjecaj
30.10.2017.
Izdavanje i optjecaj

Europska središnja banka nema gotovinski odjel i ne sudjeluje u gotovinskim operacijama

Proizvodnja i zalihe novčanica
30.10.2017.
Proizvodnja i zalihe novčanica

Od 2002. godine svaka nacionalna središnja banka europodručja zadužena za jedan dio ukupne godišnje proizvodnje euronovčanica