Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Ispunjava li Hrvatska maastrichtske kriterije?

Kriterij stabilnosti cijena Hrvatska ispunjava, što su u svojim izvješćima o konvergenciji iz lipnja 2020. potvrdile Europska komisija i Europska središnja banka. Naime, stopa inflacije u Hrvatskoj stabilna je i vrlo niska već dugi niz godina. Primjerice, u ožujku 2020., dvanaestomjesečna prosječna stopa inflacije iznosila je 0,9%, što je znatno niže od referentne vrijednosti koja je iznosila 1,8%. S obzirom na to da makroekonomske projekcije ne upućuju na izrazitiji rast cijena u sljedećem razdoblju, očekuje se da će Hrvatska i nadalje bez poteškoća ispunjavati ovaj kriterij.

Kriterij održivosti javnih financija Hrvatska je ispunila svake godine u razdoblju od 2016. do 2019. godine. Međutim, zbog negativnog učinka pandemije COVID-19 na hrvatsko gospodarstvo i javne financije, proračunski manjak i javni dug u 2020. porast će, pa Hrvatska privremeno neće biti u mogućnosti zadovoljiti ovaj kriterij. Ipak, uzimajući u obzir makroekonomske projekcije i očekivano zamjetno povećanje realnog BDP-a u 2021., te bi se veličine trebale u 2021. godini vratiti u zadovoljavajuće okvire.

Iako je tečaj kune prema euru vrlo stabilan više od dva desetljeća, kriterij stabilnosti tečaja Hrvatska trenutno ne ispunjava. Naime, da bi kriterij stabilnosti tečaja bio ispunjen, država mora provesti najmanje dvije godine u tečajnom mehanizmu ERM II, a u tom razdoblju ne smiju biti zabilježene veće fluktuacije tečaja. S obzirom na to da se Hrvatska tečajnom mehanizmu pridružila 10. srpnja 2020., kriterij stabilnosti tečaja najranije bi mogao biti ispunjen sredinom 2022. godine.

Kada je riječ o kriteriju konvergencije dugoročnih kamatnih stopa, Hrvatska taj kriterij trenutno ispunjava, a izgledno je da će ga ispunjavati i u sljedećim godinama. Naime, kamatna stopa na dugoročne državne obveznice u ožujku 2020. iznosila je 0,9%, što je znatno niže od referentne vrijednosti koja je iznosila 2,9%. Daljnjim razboritim vođenjem ekonomske politike osigurat će se da dugoročne kamatne stope ostanu niske i u sljedećem razdoblju.

Pitanja i odgovori
Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura