Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Ispunjava li Hrvatska maastrichtske kriterije?

Kriterij stabilnosti cijena Hrvatska ispunjava, što su u svojim izvješćima o konvergenciji iz lipnja 2020. potvrdile Europska komisija i Europska središnja banka. Naime, stopa inflacije u Hrvatskoj stabilna je i vrlo niska već dugi niz godina. Primjerice, u ožujku 2020., dvanaestomjesečna prosječna stopa inflacije iznosila je 0,9%, što je znatno niže od referentne vrijednosti koja je iznosila 1,8%. S obzirom na to da makroekonomske projekcije ne upućuju na izrazitiji rast cijena u sljedećem razdoblju, očekuje se da će Hrvatska i nadalje bez poteškoća ispunjavati ovaj kriterij.

Kriterij održivosti javnih financija Hrvatska je ispunila svake godine u razdoblju od 2016. do 2019. godine. Međutim, zbog negativnog učinka pandemije COVID-19 na hrvatsko gospodarstvo i javne financije, proračunski manjak i javni dug u 2020. porast će, pa Hrvatska privremeno neće biti u mogućnosti zadovoljiti ovaj kriterij. Ipak, uzimajući u obzir makroekonomske projekcije i očekivano zamjetno povećanje realnog BDP-a u 2021., te bi se veličine trebale u 2021. godini vratiti u zadovoljavajuće okvire.

Iako je tečaj kune prema euru vrlo stabilan više od dva desetljeća, kriterij stabilnosti tečaja Hrvatska trenutno ne ispunjava. Naime, da bi kriterij stabilnosti tečaja bio ispunjen, država mora provesti najmanje dvije godine u tečajnom mehanizmu ERM II, a u tom razdoblju ne smiju biti zabilježene veće fluktuacije tečaja. S obzirom na to da se Hrvatska tečajnom mehanizmu pridružila 10. srpnja 2020., kriterij stabilnosti tečaja najranije bi mogao biti ispunjen sredinom 2022. godine.

Kada je riječ o kriteriju konvergencije dugoročnih kamatnih stopa, Hrvatska taj kriterij trenutno ispunjava, a izgledno je da će ga ispunjavati i u sljedećim godinama. Naime, kamatna stopa na dugoročne državne obveznice u ožujku 2020. iznosila je 0,9%, što je znatno niže od referentne vrijednosti koja je iznosila 2,9%. Daljnjim razboritim vođenjem ekonomske politike osigurat će se da dugoročne kamatne stope ostanu niske i u sljedećem razdoblju.

Pitanja i odgovori

PITANJA I ODGOVORI

Ispunjavamo li kriterije?

Za Hrvatsku je 2016. prva godina od početka članstva u EU-u u kojoj ispunjava kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

1 / 17
Kada ćemo uvesti euro?

Datum uvođenja euro ne ovisi samo o Hrvatskoj.

 PROČITAJTE VIŠE

2 / 17
Moramo li uvesti euro?

Hrvatska je preuzela obvezu uvođenja zajedničke valute eura jednom kad za to ispuni uvjete.

 PROČITAJTE VIŠE

3 / 17
Zašto euro u RH?

Za Hrvatsku su koristi uvođenja eura znatno veće od troškova povezanih s njegovim uvođenjem.

 PROČITAJTE VIŠE

4 / 17
Nacionalni identitet

Nema razloga za bojazni da će se odricanjem od nacionalne valute kune ujedno izgubiti i dio nacionalnog identiteta povezan s njom.

 PROČITAJTE VIŠE

5 / 17
Hoće li se povećati cijene?

Učinak zamjene nacionalnih valuta u euro na rast potrošačkih cijena u pravilu je u državama koje su uvele euro bio vrlo blag.

 PROČITAJTE VIŠE

6 / 17
Pomoć drugim članicama

Zašto bismo mi imali taj trošak kada ni sami ne pripadamo skupini bogatih zemalja?

 PROČITAJTE VIŠE

7 / 17
Troškovi uvođenja eura

Uvođenje zajedničke valute sa sobom nosi i određene troškove.

 PROČITAJTE VIŠE

8 / 17
Euro i poduzetnici

Hrvatski poduzetnici imat će koristi od uvođenja eura.

 PROČITAJTE VIŠE

9 / 17
Krediti i depoziti

Svi ugovori i financijski instrumenti nastavit će vrijediti.

 PROČITAJTE VIŠE

10 / 17
Tečaj

Tečaj po kojemu će se kuna fiksirati uz euro bit će određen nakon što Hrvatska ispuni kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

11 / 17
Koristi za građane

Građani će od uvođenja eura imati konkretne, izravne i trajne koristi.

 PROČITAJTE VIŠE

12 / 17
Uloga eura u svijetu

Euro je danas druga najvažnija svjetska valuta.

 PROČITAJTE VIŠE

13 / 17
Povijest eura

Novčanice i kovanice eura ušle su u optjecaj u 12 država članica EU-a 1. siječnja 2002.

 PROČITAJTE VIŠE

14 / 17
Jesmo li spremni za euro?

Hrvatska je spremna započeti pregovore o mogućem ulasku u mehanizam ERM II.

 PROČITAJTE VIŠE

15 / 17
Uvjeti za uvođenje eura

Uvjeti koje država članica EU-a mora ispuniti za uvođenje eura propisani su Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.

 PROČITAJTE VIŠE

16 / 17
Zašto je nastao euro?

Cilj uvođenja eura bio je potaknuti povezanost među državama članicama i ojačati iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog tržišta.

 PROČITAJTE VIŠE

17 / 17