Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Je li točno da će Hrvatska nakon uvođenja eura morati financijski pomagati drugim članicama?

Europska unija zasniva se na načelu solidarnosti, odnosno na mogućnosti da se sve države članice u slučaju potrebe mogu osloniti na zajednički instrument pomoći. I stoga, sve države članice europodručja uplaćuju u kapital Europskog mehanizma za stabilnost (instrument pomoći EU-a), što onda omogućuje relativno jeftino financiranje za državu članicu i pomoć EU-a ako se država nađe u krizi. Dakle, na istu će pomoć moći računati i Hrvatska ako to u budućnosti bude potrebno.

Pitanja i odgovori
Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura