Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Jesmo li spremni za euro?

Hrvatska je danas ekonomski relativno razvijenija nego što su neke sadašnje članice europodručja bile u trenutku pokretanja procesa uvođenja eura. Visok stupanj relativne razvijenosti, tj. visok stupanj realne konvergencije, potreban je da bi država članica pridobila potporu drugih država članica za ulazak u tečajni mehanizam ERM II. Može se stoga reći da je Hrvatska spremna započeti pregovore o mogućem ulasku u mehanizam ERM II.

Hrvatskom su gospodarstvu potrebne daljnje reforme kako bi se dohodak građana približio razinama koje prevladavaju u europodručju. Iako se razvijenost hrvatskog gospodarstva čini dostatnom za ulazak u mehanizam ERM II., poduzimat će se daljnji napori u smjeru uklanjanja glavnih ranjivosti i poticanja održivog gospodarskog rasta.

Hrvatska kao članica EU-a ima prostora za podizanje životnog standarda građana na znatno višu razinu od sadašnje.

 

Članstvo u Europskoj uniji Hrvatskoj je do sada donijelo vidljive koristi u obliku snažnog rasta izvoza u druge države članice i priljeva sredstava iz europskih fondova. U takvim uvjetima, Hrvatska danas ostvaruje zdrav i uravnotežen gospodarski rast uvelike temeljen na izvozu, za razliku od razdoblja prije 2008. kada je glavni pokretač rasta bila prekomjerna domaća potražnja. Odgovornom ekonomskom politikom stvorit će se preduvjeti da se stabilan i uravnotežen gospodarski rast nastavi. Vlada je stoga usredotočena na provedbu strukturnih reformi u svim ključnim područjima, uključujući javnu upravu, pravosuđe, obrazovanje, mirovinski i zdravstveni sustav te javne financije, pri čemu je naglasak na mjerama za porezno i administrativno rasterećenje privatnog sektora. Te reforme poboljšat će ukupno poslovno okružje u Hrvatskoj i tako pridonijeti konkurentnosti i rastu hrvatskog gospodarstva.

Pitanja i odgovori

PITANJA I ODGOVORI

Ispunjavamo li kriterije?

Za Hrvatsku je 2016. prva godina od početka članstva u EU-u u kojoj ispunjava kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

1 / 17
Kada ćemo uvesti euro?

Datum uvođenja euro ne ovisi samo o Hrvatskoj.

 PROČITAJTE VIŠE

2 / 17
Moramo li uvesti euro?

Hrvatska je preuzela obvezu uvođenja zajedničke valute eura jednom kad za to ispuni uvjete.

 PROČITAJTE VIŠE

3 / 17
Zašto euro u RH?

Za Hrvatsku su koristi uvođenja eura znatno veće od troškova povezanih s njegovim uvođenjem.

 PROČITAJTE VIŠE

4 / 17
Nacionalni identitet

Nema razloga za bojazni da će se odricanjem od nacionalne valute kune ujedno izgubiti i dio nacionalnog identiteta povezan s njom.

 PROČITAJTE VIŠE

5 / 17
Hoće li se povećati cijene?

Učinak zamjene nacionalnih valuta u euro na rast potrošačkih cijena u pravilu je u državama koje su uvele euro bio vrlo blag.

 PROČITAJTE VIŠE

6 / 17
Pomoć drugim članicama

Zašto bismo mi imali taj trošak kada ni sami ne pripadamo skupini bogatih zemalja?

 PROČITAJTE VIŠE

7 / 17
Troškovi uvođenja eura

Uvođenje zajedničke valute sa sobom nosi i određene troškove.

 PROČITAJTE VIŠE

8 / 17
Euro i poduzetnici

Hrvatski poduzetnici imat će koristi od uvođenja eura.

 PROČITAJTE VIŠE

9 / 17
Krediti i depoziti

Svi ugovori i financijski instrumenti nastavit će vrijediti.

 PROČITAJTE VIŠE

10 / 17
Tečaj

Tečaj po kojemu će se kuna fiksirati uz euro bit će određen nakon što Hrvatska ispuni kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

11 / 17
Koristi za građane

Građani će od uvođenja eura imati konkretne, izravne i trajne koristi.

 PROČITAJTE VIŠE

12 / 17
Uloga eura u svijetu

Euro je danas druga najvažnija svjetska valuta.

 PROČITAJTE VIŠE

13 / 17
Povijest eura

Novčanice i kovanice eura ušle su u optjecaj u 12 država članica EU-a 1. siječnja 2002.

 PROČITAJTE VIŠE

14 / 17
Jesmo li spremni za euro?

Hrvatska je spremna započeti pregovore o mogućem ulasku u mehanizam ERM II.

 PROČITAJTE VIŠE

15 / 17
Uvjeti za uvođenje eura

Uvjeti koje država članica EU-a mora ispuniti za uvođenje eura propisani su Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.

 PROČITAJTE VIŠE

16 / 17
Zašto je nastao euro?

Cilj uvođenja eura bio je potaknuti povezanost među državama članicama i ojačati iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog tržišta.

 PROČITAJTE VIŠE

17 / 17