Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Kada ćemo uvesti euro?

Proces uvođenja eura sastoji se od dvije glavne faze koje se moraju uspješno provesti kako bi država mogla uvesti euro kao službenu valutu. Prvu fazu obilježavaju pripreme za pristupanje tečajnom mehanizmu ERM II. Hrvatska je početkom srpnja 2019. poslala pismo namjere za ulazak u ERM II, koje su zemlje europodručja pozdravile. U tom se pismu Hrvatska obvezala do sredine 2020. provesti veći broj reformskih mjera. Provedbom reformskih mjera u planiranom roku Hrvatska je ispunila sve preduvjete za podnošenje službenog zahtjeva za ulazak u ERM II te je zajedničkim dogovorom država članica europodručja, Danske, Europske središnje banke i Europske komisije 10. srpnja 2020. pristupila mehanizmu ERM II. Ulaskom u ERM II počela je druga faza, koja će trajati najmanje dvije godine. U tom razdoblju Hrvatska treba ispuniti jasno definirane kriterije za uvođenje eura (tzv. kriterije iz Maastrichta ili kriterije nominalne konvergencije) kako bi potom uvela euro. Iz tog razloga, najraniji mogući datum uvođenja eura jest 1. siječnja 2023.

Pitanja i odgovori
Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura