Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Kako će HNB održavati stabilnost tečaja tijekom sudjelovanja u mehanizmu ERM II?

Pridruživanjem tečajnom mehanizmu ERM II obvezali smo se da će se tečaj nacionalne valute u odnosu na euro održavati unutar ranije definiranog raspona u odnosu na dogovoreni središnji paritet. Međutim, iako raspon fluktuacija oko središnjeg pariteta iznosi ±15%, što je standardni raspon fluktuacija u tečajnom mehanizmu ERM II, povijesno gledano tečaj kune uvijek se kretao vrlo blizu razine središnjeg pariteta. U tom smislu, postojeća tečajna politika koju HNB provodi u proteklih više od četvrt stoljeća u potpunosti je kompatibilna s potrebom ispunjavanja maastrichtskoga kriterija stabilnosti tečaja te se ona neće mijenjati. Na isti način kao i u dosadašnjem razdoblju HNB će poglavito putem interveniranja na deviznom tržištu održavati tečaj stabilnim. Imajući na umu dugogodišnju praksu i reputaciju HNB-a u smislu održavanja stabilnog tečaja kune u odnosu na euro, kao i zdravu platno-bilančnu poziciju te prilično visoke međunarodne pričuve, HNB je uvjeren da će i nadalje uspješno održavati stabilnost tečaja.

Pitanja i odgovori
Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura