Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Kako će se Hrvatska prilagođavati financijskim krizama i recesijama nakon što potpuno izgubi instrument deviznog tečaja?

U Hrvatskoj se deviznim tečajem niti danas ne može koristiti kao instrumentiom za prilagodbu u uvjetima krize. Kad bi središnja banka u jeku recesije pokušala oslabiti kunu s namjerom poticanja izvoza i oporavka gospodarstva, rezultat takve intervencije bio bi negativan jer bi se recesija dodatno produbila. Naime, iako bi slabljenje kune pozitivno djelovalo na prihode poduzeća koja su neto izvoznici, ono bi naštetilo svima koji su zaduženi u stranoj valuti jer bi se teret otplate tih dugova povećao. Takvih je u slučaju Hrvatske mnogo više te bi negativan učinak bio znatno veći od pozitivnog učinka. Osim toga, deprecijacija tečaja rezultirala bi povećanjem cijena uvoznih dobara koja imaju visok udio u potrošačkoj košarici, što bi dovelo do porasta inflacije i smanjenja raspoloživog dohotka kućanstava. Povećanje inflacije s vremenom bi se prelilo na rast plaća i troškova proizvodnje, te bi naštetilo i neto izvoznicima kojima je slabljenje kune prvotno odgovaralo. Uzimajući sve to u obzir, male i otvorene zemlje, posebice one koje su uz to još i visokoeuroizirane, odricanjem od instrumenta deviznog tečaja u suštini ništa ne gube.

Nakon što uvedemo euro, instrumenti za suočavanje s krizama bit će isti kao danas – fiskalna i makroprudencijalna politika. U uvjetima recesije Vlada može djelomično amortizirati pad agregatne potražnje tako da poveća javnu potrošnju i smanji porezno opterećenje gospodarstva. Makroprudencijalnom politikom, s druge strane, središnja banka regulira likvidnost, kapitaliziranost i kreditnu aktivnost poslovnih banaka, čime posredno pridonosi makroekonomskoj stabilnosti. U fazi ekspanzije makroprudencijalna politika u pravilu je restriktivna kako bi se obuzdao prekomjeran rast kredita i preuzimanje rizika, čime se sprječava pregrijavanje gospodarstva. U fazi recesije, suprotno tome, mjere se makroprudencijalne politike popuštaju kako bi se bankama oslobodila sredstva za financiranje gospodarskog oporavka.

Pitanja i odgovori

PITANJA I ODGOVORI

Ispunjavamo li kriterije?

Za Hrvatsku je 2016. prva godina od početka članstva u EU-u u kojoj ispunjava kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

1 / 17
Kada ćemo uvesti euro?

Datum uvođenja euro ne ovisi samo o Hrvatskoj.

 PROČITAJTE VIŠE

2 / 17
Moramo li uvesti euro?

Hrvatska je preuzela obvezu uvođenja zajedničke valute eura jednom kad za to ispuni uvjete.

 PROČITAJTE VIŠE

3 / 17
Zašto euro u RH?

Za Hrvatsku su koristi uvođenja eura znatno veće od troškova povezanih s njegovim uvođenjem.

 PROČITAJTE VIŠE

4 / 17
Nacionalni identitet

Nema razloga za bojazni da će se odricanjem od nacionalne valute kune ujedno izgubiti i dio nacionalnog identiteta povezan s njom.

 PROČITAJTE VIŠE

5 / 17
Hoće li se povećati cijene?

Učinak zamjene nacionalnih valuta u euro na rast potrošačkih cijena u pravilu je u državama koje su uvele euro bio vrlo blag.

 PROČITAJTE VIŠE

6 / 17
Pomoć drugim članicama

Zašto bismo mi imali taj trošak kada ni sami ne pripadamo skupini bogatih zemalja?

 PROČITAJTE VIŠE

7 / 17
Troškovi uvođenja eura

Uvođenje zajedničke valute sa sobom nosi i određene troškove.

 PROČITAJTE VIŠE

8 / 17
Euro i poduzetnici

Hrvatski poduzetnici imat će koristi od uvođenja eura.

 PROČITAJTE VIŠE

9 / 17
Krediti i depoziti

Svi ugovori i financijski instrumenti nastavit će vrijediti.

 PROČITAJTE VIŠE

10 / 17
Tečaj

Tečaj po kojemu će se kuna fiksirati uz euro bit će određen nakon što Hrvatska ispuni kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

11 / 17
Koristi za građane

Građani će od uvođenja eura imati konkretne, izravne i trajne koristi.

 PROČITAJTE VIŠE

12 / 17
Uloga eura u svijetu

Euro je danas druga najvažnija svjetska valuta.

 PROČITAJTE VIŠE

13 / 17
Povijest eura

Novčanice i kovanice eura ušle su u optjecaj u 12 država članica EU-a 1. siječnja 2002.

 PROČITAJTE VIŠE

14 / 17
Jesmo li spremni za euro?

Hrvatska je spremna započeti pregovore o mogućem ulasku u mehanizam ERM II.

 PROČITAJTE VIŠE

15 / 17
Uvjeti za uvođenje eura

Uvjeti koje država članica EU-a mora ispuniti za uvođenje eura propisani su Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.

 PROČITAJTE VIŠE

16 / 17
Zašto je nastao euro?

Cilj uvođenja eura bio je potaknuti povezanost među državama članicama i ojačati iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog tržišta.

 PROČITAJTE VIŠE

17 / 17