Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Kako će se osigurati da trgovci ne iskoriste zamjenu valute za povećanje cijena?

Prelazak na novu valutu može privremeno otežati usporedbu cijena, što bi neka poduzeća mogla pokušati iskoristiti za povećanje vlastite dobiti. S ciljem da to spriječi, Vlada će donošenjem zakona kojim će se regulirati uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj i izmjenama odgovarajućih propisa uvesti obvezu dvojnog iskazivanja cijena. Ta će obveza biti uvedena otprilike pet mjeseci prije uvođenja eura – preciznije 30 kalendarskih dana nakon što Vijeće EU-a odluči da Hrvatska zadovoljava potrebne uvjete za uvođenje eura i utvrdi tečaj konverzije – a ostat će na snazi sve do isteka 12 mjeseci nakon uvođenja eura. Dvojno iskazivanje cijena omogućit će potrošačima da lakše uoče trgovce i ostala poduzeća koji neopravdano povećaju cijene pri konverziji u novu valutu. Taj se mehanizam pokazao vrlo učinkovitim u državama članicama koje su već uvele euro.

Nadležna tijela pomno će nadzirati poštivanje obveze dvojnog iskazivanja cijena, ali će i pratiti preračunavaju li se cijene na propisani način (primjenom fiksnog tečaja konverzije u punom brojčanom iznosu, dakle uključujući svih šest znamenaka). Potrošači će u ovom razdoblju svoje pritužbe moći različitim kanalima prijavljivati nadležnim tijelima i tako pridonijeti ispravnom preračunavanju cijena.

Nadležna će tijela također organizirati detaljno praćenje kretanja cijena i o tome obavještavati javnost te će pozvati trgovce i ostala poduzeća da se priključe kampanji koja će promicati ispravno preračunavanje cijena. Trgovcima i drugim pružateljima usluga za koje se utvrdi da su neopravdano povećali cijene ili su cijene neispravno preračunali u euro izricat će se opomene te će se njihova imena nalaziti na tzv. "crnoj listi", koja će biti javno dostupna.

Pitanja i odgovori
Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura