Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Kako će se preračunavati cijene iz kune u euro?

Način preračunavanja cijena iz nacionalne valute u euro propisan je Uredbom Vijeća EU-a iz 1997. godine. Cijene se preračunavaju u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije koji se sastoji od šest znamenaka. To znači da bi se u slučaju Hrvatske tečaj konverzije sastojao od glavnog broja i pet decimala, a pri preračunavanju cijena treba primjenjivati fiksni tečaj konverzije u cijelosti odnosno u punom brojčanom iznosu.

Zaokruživanje fiksnog tečaja konverzije na dvije decimalne znamenke nije dopušteno. Tek nakon što se preračunaju iz kune u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije, cijene se mogu zaokružiti na najbliži cent.

Pitanja i odgovori
Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura