Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Kako će se provoditi nadzor dvojnog iskazivanja cijena?

Nadležna tijela detaljno će nadzirati poštivanje obveze dvojnog iskazivanja cijena i po potrebi kažnjavati prekršitelje koji nemaju dvojno iskazane cijene ili koji ne primjenjuju fiksni tečaj konverzije na ispravan način (puni brojčani iznos). Naime, pri preračunavanju i dvojnom iskazivanju cijena nije dozvoljeno skraćivanje/zaokruživanje fiksnog tečaja konverzije, već se on mora primjenjivati u cijelosti, sa svih šest znamenki.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zajedno s udruženjima gospodarstvenika pozvat će trgovce i druga poduzeća da se uključe u kampanju koja će promicati pošteno preračunavanje bez zaokruživanja na višu cijenu, a oni će zauzvrat dobiti pravo korištenja oznake kampanje koji će potrošačima signalizirati da su cijene ispravno preračunate u euro.

Ona poduzeća koja će pokušati iskoristiti proces uvođenja eura kako bi pri preračunavanju povećali cijene na štetu potrošača snosit će posljedice na način da će se naći na popisu prekršitelja ("crna lista") koja će se objavljivati putem različitih kanala informiranja. Izradi tih popisa moći će pridonijeti i sami građani. Naime, građani će moći svoje pritužbe zajedno s dokazima povrede pravila moći dostaviti tijelima nadležnima za zaštitu potrošača.

Pitanja i odgovori
Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura