Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Kako se donose odluke u SRB-u?

Od trenutka pridruživanja Hrvatske SRM-u SRB će biti sanacijsko tijelo nadležno nad onim bankama sa sjedištem u Hrvatskoj koje su članice grupa kreditnih institucija u EU-u, a kojima je SRB bio u funkciji sanacijskog tijela za grupu i u razdoblju prije pridruživanja Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu.

Za sve kreditne institucije koje nisu članice grupa u EU-u ostat će odgovorna nacionalna sanacijska tijela u skladu s podjelom ovlasti iz Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava ("Narodne novine", br. 19/2015., 16/2019. i 47/2020.). Nacionalna sanacijska tijela bit će izravno odgovorna i za one kreditne institucije koje jesu članice grupa u EU-u, ali matično društvo grupe kojoj pripadaju nije smješteno u državi članici bankovne unije.

U izvanrednim okolnostima na opisanu podjelu nadležnosti može utjecati odluka ESB-a da izravno nadzire kreditne institucije koje su inače u nadležnosti nadležnog nacionalnog tijela kako bi se osigurala dosljedna primjena visokih nadzornih standarda. To znači da bi u takvim slučajevima SRB postao nadležno sanacijsko tijelo. Međutim, taj će podatak biti poznat tek nakon završetka postupka sveobuhvatne procjene i objave povezane ESB-ove odluke.

Izravno provođenje sanacijskih ovlasti SRB-a podrazumijeva da će nakon pristupanja Hrvatske SRM-u SRB biti odgovoran za izradu i donošenje odluke o procjeni mogućnosti sanacije, sanacijskim planovima i određivanju minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze za dio naših najvećih banaka. U postupcima izrade i donošenja svih navedenih odluka sudjelovat će i predstavnici HNB-a kao i predstavnici svih drugih nacionalnih sanacijskih tijela iz ostalih država članica sudionica u kojima relevantna bankovna grupa posluje, s ciljem osiguravanja točnosti podataka i sagledavanja utjecaja navedenih odluka na financijsku stabilnost Hrvatske te osiguravanja kontinuiteta ključnih funkcija.

Pitanja i odgovori
Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura