Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Kako se usvajaju supervizorske odluke u jedinstvenom nadzornom mehanizmu (SSM)?

Nadzorni odbor (Supervisory Board), interno tijelo ESB-a, priprema nacrte nadzornih odluka koje potom donosi Upravno vijeće (Governing Council) u skladu s postupkom neisticanja prigovora, odnosno ako Upravno vijeće ne iznese prigovor unutar određenog roka, odluka se automatski smatra donesenom. Upravno vijeće može prihvatiti ili uložiti prigovor na predložene odluke, ali ih u načelu ne može mijenjati. Osim toga, ostale odluke vezane uz opći okvir (npr. Okvirnu uredbu o SSM-u) donosi Upravno vijeće u redovnom postupku.

ESB razdvaja ciljeve, postupke donošenja odluka i zadaće nadzorne funkcije kako bi spriječio sukob interesa između monetarne politike i nadzora banaka. To uključuje strogo razdvajanje sastanaka Upravnog vijeća sa zasebnim dnevnim redom.

Nacionalna nadzorna tijela zadužena za pomoć ESB-u u izvršavanju njegovih zadaća imaju važnu ulogu u postupku donošenja odluka. Primjerice, mogu predlagati nacrt nadzornih odluka, a svojim stručnim znanjem pridonose odlukama koje donosi ESB. U Uredbi o SSM-u izričito se navodi da ESB u zajedničkim postupcima odluke donosi na temelju prijedloga nacionalnog nadležnog tijela.

Pitanja i odgovori

PITANJA I ODGOVORI

Ispunjavamo li kriterije?

Za Hrvatsku je 2016. prva godina od početka članstva u EU-u u kojoj ispunjava kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

1 / 17
Kada ćemo uvesti euro?

Datum uvođenja euro ne ovisi samo o Hrvatskoj.

 PROČITAJTE VIŠE

2 / 17
Moramo li uvesti euro?

Hrvatska je preuzela obvezu uvođenja zajedničke valute eura jednom kad za to ispuni uvjete.

 PROČITAJTE VIŠE

3 / 17
Zašto euro u RH?

Za Hrvatsku su koristi uvođenja eura znatno veće od troškova povezanih s njegovim uvođenjem.

 PROČITAJTE VIŠE

4 / 17
Nacionalni identitet

Nema razloga za bojazni da će se odricanjem od nacionalne valute kune ujedno izgubiti i dio nacionalnog identiteta povezan s njom.

 PROČITAJTE VIŠE

5 / 17
Hoće li se povećati cijene?

Učinak zamjene nacionalnih valuta u euro na rast potrošačkih cijena u pravilu je u državama koje su uvele euro bio vrlo blag.

 PROČITAJTE VIŠE

6 / 17
Pomoć drugim članicama

Zašto bismo mi imali taj trošak kada ni sami ne pripadamo skupini bogatih zemalja?

 PROČITAJTE VIŠE

7 / 17
Troškovi uvođenja eura

Uvođenje zajedničke valute sa sobom nosi i određene troškove.

 PROČITAJTE VIŠE

8 / 17
Euro i poduzetnici

Hrvatski poduzetnici imat će koristi od uvođenja eura.

 PROČITAJTE VIŠE

9 / 17
Krediti i depoziti

Svi ugovori i financijski instrumenti nastavit će vrijediti.

 PROČITAJTE VIŠE

10 / 17
Tečaj

Tečaj po kojemu će se kuna fiksirati uz euro bit će određen nakon što Hrvatska ispuni kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

11 / 17
Koristi za građane

Građani će od uvođenja eura imati konkretne, izravne i trajne koristi.

 PROČITAJTE VIŠE

12 / 17
Uloga eura u svijetu

Euro je danas druga najvažnija svjetska valuta.

 PROČITAJTE VIŠE

13 / 17
Povijest eura

Novčanice i kovanice eura ušle su u optjecaj u 12 država članica EU-a 1. siječnja 2002.

 PROČITAJTE VIŠE

14 / 17
Jesmo li spremni za euro?

Hrvatska je spremna započeti pregovore o mogućem ulasku u mehanizam ERM II.

 PROČITAJTE VIŠE

15 / 17
Uvjeti za uvođenje eura

Uvjeti koje država članica EU-a mora ispuniti za uvođenje eura propisani su Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.

 PROČITAJTE VIŠE

16 / 17
Zašto je nastao euro?

Cilj uvođenja eura bio je potaknuti povezanost među državama članicama i ojačati iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog tržišta.

 PROČITAJTE VIŠE

17 / 17