Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Kako se usvajaju supervizorske odluke vezane uz hrvatske banke tijekom bliske suradnje s ESB-om?

Nakon uspostavljanja bliske suradnje HNB je u usporedivom položaju s ostalim nacionalnim nadležnim tijelima (National Competent Authority; NCA) država članica koje sudjeluju u SSM-u u pogledu usvajanja supervizorskih odluka. NCA značajno doprinosi donošenju odluka u SSM-u, izrađuje nacrt odluke kojom predlažu ESB-u donošenje iste, a ESB temeljem svoje procjene i prijedloga NCA donosi konačnu odluku.

Prilikom navedenog predstavnik HNB-a sudjelovat će s punim glasačkim pravima, u Nadzornom odboru ESB-a koji priprema i predlaže nacrte odluka vezanih uz sve supervizorske zadaće ESB-a, nakon čega Upravno vijeće odlučuje o njihovom usvajanju.

Jedina razlika u bliskoj suradnji u postupku usvajanja supervizorskih odluka sadržana je u činjenici da pravni akti ESB-a (uključujući supervizorske odluke upućene bankama) nemaju izravan učinak u državi članici u bliskoj suradnji. Dakle, ESB svoje nadzorne odluke neće upućivati bankama u Republici Hrvatskoj, već će slati upute, smjernice ili zahtjeve HNB-u. HNB će na tom temelju usvojiti potrebne nacionalne supervizorske mjere prema bankama. Hrvatsko zakonodavstvo obvezuje HNB da na odgovarajući način usvoji mjere koje ESB nalaže u odnosu na banke u Republici Hrvatskoj.

Pitanja i odgovori

PITANJA I ODGOVORI

Ispunjavamo li kriterije?

Za Hrvatsku je 2016. prva godina od početka članstva u EU-u u kojoj ispunjava kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

1 / 17
Kada ćemo uvesti euro?

Datum uvođenja euro ne ovisi samo o Hrvatskoj.

 PROČITAJTE VIŠE

2 / 17
Moramo li uvesti euro?

Hrvatska je preuzela obvezu uvođenja zajedničke valute eura jednom kad za to ispuni uvjete.

 PROČITAJTE VIŠE

3 / 17
Zašto euro u RH?

Za Hrvatsku su koristi uvođenja eura znatno veće od troškova povezanih s njegovim uvođenjem.

 PROČITAJTE VIŠE

4 / 17
Nacionalni identitet

Nema razloga za bojazni da će se odricanjem od nacionalne valute kune ujedno izgubiti i dio nacionalnog identiteta povezan s njom.

 PROČITAJTE VIŠE

5 / 17
Hoće li se povećati cijene?

Učinak zamjene nacionalnih valuta u euro na rast potrošačkih cijena u pravilu je u državama koje su uvele euro bio vrlo blag.

 PROČITAJTE VIŠE

6 / 17
Pomoć drugim članicama

Zašto bismo mi imali taj trošak kada ni sami ne pripadamo skupini bogatih zemalja?

 PROČITAJTE VIŠE

7 / 17
Troškovi uvođenja eura

Uvođenje zajedničke valute sa sobom nosi i određene troškove.

 PROČITAJTE VIŠE

8 / 17
Euro i poduzetnici

Hrvatski poduzetnici imat će koristi od uvođenja eura.

 PROČITAJTE VIŠE

9 / 17
Krediti i depoziti

Svi ugovori i financijski instrumenti nastavit će vrijediti.

 PROČITAJTE VIŠE

10 / 17
Tečaj

Tečaj po kojemu će se kuna fiksirati uz euro bit će određen nakon što Hrvatska ispuni kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

11 / 17
Koristi za građane

Građani će od uvođenja eura imati konkretne, izravne i trajne koristi.

 PROČITAJTE VIŠE

12 / 17
Uloga eura u svijetu

Euro je danas druga najvažnija svjetska valuta.

 PROČITAJTE VIŠE

13 / 17
Povijest eura

Novčanice i kovanice eura ušle su u optjecaj u 12 država članica EU-a 1. siječnja 2002.

 PROČITAJTE VIŠE

14 / 17
Jesmo li spremni za euro?

Hrvatska je spremna započeti pregovore o mogućem ulasku u mehanizam ERM II.

 PROČITAJTE VIŠE

15 / 17
Uvjeti za uvođenje eura

Uvjeti koje država članica EU-a mora ispuniti za uvođenje eura propisani su Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.

 PROČITAJTE VIŠE

16 / 17
Zašto je nastao euro?

Cilj uvođenja eura bio je potaknuti povezanost među državama članicama i ojačati iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog tržišta.

 PROČITAJTE VIŠE

17 / 17