Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Koja je poveznica između priprema Hrvatske za ulazak u ERM II, ulaska u supervizorsku blisku suradnju s Europskom središnjom bankom i pristupanja Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu?

Uspostavljanje bliske suradnje između Hrvatske narodne banke (HNB) i Europske središnje banke (ESB) jedan je od preduvjeta za ulazak u ERM II (Jedinstveni europski tečajni mehanizam II). Uvođenje eura strateški je cilj Republike Hrvatske, a ulazak u ERM II prvi je formalan korak na tom putu, kao i uspostava bliske suradnje, koju ćemo realizirati upravo u trenutku ulaska u ERM II.

Hrvatska je 27. svibnja 2019. poslala službeni zahtjev ESB-u za uspostavljanjem bliske suradnje. Europska središnja banka donijela je 10. srpnja 2020. odluku o uspostavljanju bliske suradnje s Hrvatskom narodnom bankom, a od 1. listopada 2020. Hrvatska sudjeluje u jedinstvenom nadzornom mehanizmu.

Istodobno s uspostavom bliske suradnje s ESB-om i uključivanjem u jedinstveni nadzorni mehanizam naša zemlja postala je i punopravna članica jedinstvenoga sanacijskog mehanizma u skladu s Uredbom (EU) br. 806/2014.

Pitanja i odgovori
Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura