Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Koja je uloga Jedinstvenoga sanacijskog odbora?

Jedinstveni sanacijski odbor (Single Resolution Board, SRB) europsko je regulatorno tijelo za bankarstvo i nezavisna agencija EU-a sa sjedištem u Bruxellesu. Njegova je zadaća osigurati učinkovito i dosljedno funkcioniranje SRM-a, a blisko surađuje s nacionalnim sanacijskim tijelima diljem bankovne unije i šire, s obzirom na međunarodnu prirodu svijeta financija. Uredba (EU) 806/2014 legislativni je akt EU-a kojim se uspostavlja jedinstveni sanacijski mehanizam i Jedinstveni sanacijski odbor kojem je povjerena centralizirana ovlast za sanaciju kreditnih institucija unutar bankovne unije.

Osnovne su zadaće SRB-a:

  1. izrada sanacijskih planova i donošenje svih odluka povezanih sa sanacijom za
    • kreditne institucije i grupe kreditnih institucija koje se smatraju značajnima ili nad kojima je ESB odlučio izravno izvršavati nadzorne ovlasti te
    • "ostale prekogranične grupe", odnosno grupe u kojima matična kreditna institucija i barem jedna kreditna institucija kći imaju sjedište u dvjema različitim državama članicama sudionicama
  2. upravljanje Jedinstvenim fondom za sanaciju
  3. koordiniranje aktivnosti i suradnja s ESB-om, nacionalnim nadzornim i sanacijskim tijelima, nadležnim ministarstvima, Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo i ostalim institucijama koje djeluju na području sanacijskih pitanja iz EU-a i svijeta.

Uključivanjem Hrvatske u SRM, SRB će postati izravno odgovoran za izvršenje sanacijskih ovlasti nad dijelom kreditnih institucija sa sjedištem u Hrvatskoj. U odnosu na preostale kreditne institucije za koje nije izravno nadležan SRB surađuje s nacionalnim sanacijskim tijelom u Hrvatskoj.

Pitanja i odgovori

PITANJA I ODGOVORI

Ispunjavamo li kriterije?

Za Hrvatsku je 2016. prva godina od početka članstva u EU-u u kojoj ispunjava kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

1 / 17
Kada ćemo uvesti euro?

Datum uvođenja euro ne ovisi samo o Hrvatskoj.

 PROČITAJTE VIŠE

2 / 17
Moramo li uvesti euro?

Hrvatska je preuzela obvezu uvođenja zajedničke valute eura jednom kad za to ispuni uvjete.

 PROČITAJTE VIŠE

3 / 17
Zašto euro u RH?

Za Hrvatsku su koristi uvođenja eura znatno veće od troškova povezanih s njegovim uvođenjem.

 PROČITAJTE VIŠE

4 / 17
Nacionalni identitet

Nema razloga za bojazni da će se odricanjem od nacionalne valute kune ujedno izgubiti i dio nacionalnog identiteta povezan s njom.

 PROČITAJTE VIŠE

5 / 17
Hoće li se povećati cijene?

Učinak zamjene nacionalnih valuta u euro na rast potrošačkih cijena u pravilu je u državama koje su uvele euro bio vrlo blag.

 PROČITAJTE VIŠE

6 / 17
Pomoć drugim članicama

Zašto bismo mi imali taj trošak kada ni sami ne pripadamo skupini bogatih zemalja?

 PROČITAJTE VIŠE

7 / 17
Troškovi uvođenja eura

Uvođenje zajedničke valute sa sobom nosi i određene troškove.

 PROČITAJTE VIŠE

8 / 17
Euro i poduzetnici

Hrvatski poduzetnici imat će koristi od uvođenja eura.

 PROČITAJTE VIŠE

9 / 17
Krediti i depoziti

Svi ugovori i financijski instrumenti nastavit će vrijediti.

 PROČITAJTE VIŠE

10 / 17
Tečaj

Tečaj po kojemu će se kuna fiksirati uz euro bit će određen nakon što Hrvatska ispuni kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

11 / 17
Koristi za građane

Građani će od uvođenja eura imati konkretne, izravne i trajne koristi.

 PROČITAJTE VIŠE

12 / 17
Uloga eura u svijetu

Euro je danas druga najvažnija svjetska valuta.

 PROČITAJTE VIŠE

13 / 17
Povijest eura

Novčanice i kovanice eura ušle su u optjecaj u 12 država članica EU-a 1. siječnja 2002.

 PROČITAJTE VIŠE

14 / 17
Jesmo li spremni za euro?

Hrvatska je spremna započeti pregovore o mogućem ulasku u mehanizam ERM II.

 PROČITAJTE VIŠE

15 / 17
Uvjeti za uvođenje eura

Uvjeti koje država članica EU-a mora ispuniti za uvođenje eura propisani su Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.

 PROČITAJTE VIŠE

16 / 17
Zašto je nastao euro?

Cilj uvođenja eura bio je potaknuti povezanost među državama članicama i ojačati iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog tržišta.

 PROČITAJTE VIŠE

17 / 17