Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Koje bi glavne koristi mogla imati država?

Sama će država također od uvođenja eura imati znatne koristi, koje će se posebice isticati u području javnih financija. Baš kao i za poduzetnike i građane, uklonit će se valutni rizik i za državu. Naime, ako se promatraju svi sektori, upravo država ima najveću razinu deviznog duga, koji je u 2019. iznosio 210 milijardi kuna, od čega je više od 90% vezano uz eure. Snažnija deprecijacija znatno bi povećala teret oplate deviznog duga države. Primjerice, u slučaju deprecijacije tečaja kune prema euru od 20%, omjer javnog duga i BDP-a porastao bi za čak 10 postotnih bodova, a godišnji izdaci države za kamate na javni dug porasli bi za otprilike 1,3 milijarde kuna. Nakon uvođenja eura javne financije u Hrvatskoj više neće biti izložene valutnom riziku. Osim toga, kamatne će se stope približiti razinama kamatnih stopa u europodručju s obzirom na to da će se smanjiti ocjena rizika države. Time će se sniziti prosječna kamatna stopa na hrvatski javni dug, što će rezultirati uštedama na kamatnim izdacima i pozitivno utjecati na proračunski saldo. Naposljetku, znatna korist za državu bit će veća otpornost gospodarstva i financijskog sustava na krize jer će kao članica europodručja Hrvatska moći računati na dodatne izvore financiranja – monetarne operacije Europske središnje banke i zajmove europskoga stabilizacijskog mehanizma (ESM), koji su dostupni samo državama koje su uvele euro.

Pitanja i odgovori

PITANJA I ODGOVORI

Ispunjavamo li kriterije?

Za Hrvatsku je 2016. prva godina od početka članstva u EU-u u kojoj ispunjava kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

1 / 17
Kada ćemo uvesti euro?

Datum uvođenja euro ne ovisi samo o Hrvatskoj.

 PROČITAJTE VIŠE

2 / 17
Moramo li uvesti euro?

Hrvatska je preuzela obvezu uvođenja zajedničke valute eura jednom kad za to ispuni uvjete.

 PROČITAJTE VIŠE

3 / 17
Zašto euro u RH?

Za Hrvatsku su koristi uvođenja eura znatno veće od troškova povezanih s njegovim uvođenjem.

 PROČITAJTE VIŠE

4 / 17
Nacionalni identitet

Nema razloga za bojazni da će se odricanjem od nacionalne valute kune ujedno izgubiti i dio nacionalnog identiteta povezan s njom.

 PROČITAJTE VIŠE

5 / 17
Hoće li se povećati cijene?

Učinak zamjene nacionalnih valuta u euro na rast potrošačkih cijena u pravilu je u državama koje su uvele euro bio vrlo blag.

 PROČITAJTE VIŠE

6 / 17
Pomoć drugim članicama

Zašto bismo mi imali taj trošak kada ni sami ne pripadamo skupini bogatih zemalja?

 PROČITAJTE VIŠE

7 / 17
Troškovi uvođenja eura

Uvođenje zajedničke valute sa sobom nosi i određene troškove.

 PROČITAJTE VIŠE

8 / 17
Euro i poduzetnici

Hrvatski poduzetnici imat će koristi od uvođenja eura.

 PROČITAJTE VIŠE

9 / 17
Krediti i depoziti

Svi ugovori i financijski instrumenti nastavit će vrijediti.

 PROČITAJTE VIŠE

10 / 17
Tečaj

Tečaj po kojemu će se kuna fiksirati uz euro bit će određen nakon što Hrvatska ispuni kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

11 / 17
Koristi za građane

Građani će od uvođenja eura imati konkretne, izravne i trajne koristi.

 PROČITAJTE VIŠE

12 / 17
Uloga eura u svijetu

Euro je danas druga najvažnija svjetska valuta.

 PROČITAJTE VIŠE

13 / 17
Povijest eura

Novčanice i kovanice eura ušle su u optjecaj u 12 država članica EU-a 1. siječnja 2002.

 PROČITAJTE VIŠE

14 / 17
Jesmo li spremni za euro?

Hrvatska je spremna započeti pregovore o mogućem ulasku u mehanizam ERM II.

 PROČITAJTE VIŠE

15 / 17
Uvjeti za uvođenje eura

Uvjeti koje država članica EU-a mora ispuniti za uvođenje eura propisani su Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.

 PROČITAJTE VIŠE

16 / 17
Zašto je nastao euro?

Cilj uvođenja eura bio je potaknuti povezanost među državama članicama i ojačati iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog tržišta.

 PROČITAJTE VIŠE

17 / 17