Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Koje bi glavne koristi mogli imati građani?

Građani će od uvođenja eura imati konkretne, izravne i trajne koristi. Najveća je korist to što će potpuno nestati valutni rizik kojemu su izloženi svi građani koji imaju kredite vezane uz euro. Naime, iznos rate kredita više neće ovisiti o kretanju tečaja kune u odnosu na euro jer će od dana uvođenja eura građani u istoj valuti primati plaće i otplaćivati mjesečne rate svojih kredita. U situaciji kada Hrvatska ima vlastitu valutu, snažnija deprecijacija kune prema euru znatno bi otežala oplatu duga građanima koji imaju kredite vezane uz euro. Primjerice, ako glavnica stambenoga kredita iznosi 80 tisuća eura, preostali rok otplate kredita je 20 godina, a kamatna stopa iznosi 4%, u slučaju deprecijacije tečaja od 20% mjesečni trošak otplate kredita povećao bi se za 720 kuna. Uvođenjem eura građani koji otplaćuju kredite s valutnom klauzulom više neće biti izloženi ovom riziku.

Druga važna korist jest smanjenje kamatnih stopa na nove kredite. Kamatne stope smanjit će se uvođenjem eura jer će hrvatsko gospodarstvo postati otpornije i sigurnije, što će posredno bankama omogućiti da hrvatskim građanima nude povoljnije kredite. Nadalje, građani koji često putuju u inozemstvo ili obavljaju devizna plaćanja ostvarit će znatne uštede na troškovima mjenjačkih poslova, jer više neće biti potrebe za zamjenama kuna u eure i obratno. Nestanak troškova mjenjačkih poslova posebice će pogodovati građanima koji se bave turizmom (npr. iznajmljivanjem smještaja stranim turistima).

Blagostanje građana trebalo bi u srednjem i dugom roku porasti i kao posljedica pozitivnih makroekonomskih učinaka uvođenja eura, u smislu veće otpornosti, efikasnosti i konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva. Jačanje hrvatskoga gospodarstva i konkurentnosti pridonijet će rastu zaposlenosti i plaća, a samim time će dati poticaj povećavanju životnog standarda hrvatskih građana. Međutim, treba naglasiti da uvođenje eura samo po sebi ne jamči ekonomski prosperitet. Održiv rast realnih dohodaka građana može se ostvariti jedino odgovornim vođenjem ekonomske politike i reformama koje će dati poticaj produktivnim investicijama privatnog sektora. Uvođenje eura pomoći će u tome da gospodarstvo bude otpornije i učinkovitije, ali ključ uspjeha ipak se nalazi u rukama nositelja ekonomske politike i poduzetnika.

Pitanja i odgovori

PITANJA I ODGOVORI

Ispunjavamo li kriterije?

Za Hrvatsku je 2016. prva godina od početka članstva u EU-u u kojoj ispunjava kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

1 / 17
Kada ćemo uvesti euro?

Datum uvođenja euro ne ovisi samo o Hrvatskoj.

 PROČITAJTE VIŠE

2 / 17
Moramo li uvesti euro?

Hrvatska je preuzela obvezu uvođenja zajedničke valute eura jednom kad za to ispuni uvjete.

 PROČITAJTE VIŠE

3 / 17
Zašto euro u RH?

Za Hrvatsku su koristi uvođenja eura znatno veće od troškova povezanih s njegovim uvođenjem.

 PROČITAJTE VIŠE

4 / 17
Nacionalni identitet

Nema razloga za bojazni da će se odricanjem od nacionalne valute kune ujedno izgubiti i dio nacionalnog identiteta povezan s njom.

 PROČITAJTE VIŠE

5 / 17
Hoće li se povećati cijene?

Učinak zamjene nacionalnih valuta u euro na rast potrošačkih cijena u pravilu je u državama koje su uvele euro bio vrlo blag.

 PROČITAJTE VIŠE

6 / 17
Pomoć drugim članicama

Zašto bismo mi imali taj trošak kada ni sami ne pripadamo skupini bogatih zemalja?

 PROČITAJTE VIŠE

7 / 17
Troškovi uvođenja eura

Uvođenje zajedničke valute sa sobom nosi i određene troškove.

 PROČITAJTE VIŠE

8 / 17
Euro i poduzetnici

Hrvatski poduzetnici imat će koristi od uvođenja eura.

 PROČITAJTE VIŠE

9 / 17
Krediti i depoziti

Svi ugovori i financijski instrumenti nastavit će vrijediti.

 PROČITAJTE VIŠE

10 / 17
Tečaj

Tečaj po kojemu će se kuna fiksirati uz euro bit će određen nakon što Hrvatska ispuni kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

11 / 17
Koristi za građane

Građani će od uvođenja eura imati konkretne, izravne i trajne koristi.

 PROČITAJTE VIŠE

12 / 17
Uloga eura u svijetu

Euro je danas druga najvažnija svjetska valuta.

 PROČITAJTE VIŠE

13 / 17
Povijest eura

Novčanice i kovanice eura ušle su u optjecaj u 12 država članica EU-a 1. siječnja 2002.

 PROČITAJTE VIŠE

14 / 17
Jesmo li spremni za euro?

Hrvatska je spremna započeti pregovore o mogućem ulasku u mehanizam ERM II.

 PROČITAJTE VIŠE

15 / 17
Uvjeti za uvođenje eura

Uvjeti koje država članica EU-a mora ispuniti za uvođenje eura propisani su Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.

 PROČITAJTE VIŠE

16 / 17
Zašto je nastao euro?

Cilj uvođenja eura bio je potaknuti povezanost među državama članicama i ojačati iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog tržišta.

 PROČITAJTE VIŠE

17 / 17