Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Koje koristi donosi pridruživanje Hrvatske SRM-u?

Pridruživanje Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu donijet će Hrvatskoj cijeli niz prednosti i koristi od kojih izdvajamo najvažnije:

  • HNB će sudjelovati kao punopravni član SRM-a u tijelima SRB-a koja donose odluke. Time predstavnik Hrvatske neće samo pridonositi odlučivanju o sanacijskim pitanjima vezanima uz kreditne institucije sa sjedištem u Hrvatskoj, već će odlučivati i o politikama i metodologijama rada SRB-a kao središnjega sanacijskog tijela u bankovnoj uniji
  • predstavnici HNB-a sudjelovat će u radu internih sanacijskih timova (Internal Resolution Teams; IRTs) formiranima u SRB-u za potrebe izrade i ažuriranja sanacijskih planova za kreditne institucije i grupe kreditnih institucija; time će predstavnici HNB-a osigurati da su sanacijskim planovima za kreditne institucije sa sjedištem u Hrvatskoj obuhvaćeni i svi elementi koji utječu na financijsku stabilnost Hrvatske, njezina bankovnog sustava i gospodarstva
  • predstavnici HNB-a sudjelovat će u radu različitih radnih skupina formiranih u SRB-u za potrebe izrade politika, metodologija i procedura rada; time će predstavnici HNB-a osigurati da navedenim internim aktima SRB-a na primjeren način budu obuhvaćene značajke i interesi hrvatskog bankovnog sustava
  • sadržaj sanacijskih planova za kreditne institucije koje posluju u Hrvatskoj, a koje su članice grupe kreditnih institucija u EU-u, metodološki, kvantitativno i kvalitativno bit će usklađen s njihovim sestrinskim društvima koja posluju u ostalim državama članicama bankovne unije zbog primjene politika i procedura SRB-a;
  •  nakon pristupanja Hrvatske SRM-u usvajanje grupnih sanacijskih planova za kreditne institucije sa sjedištem u Hrvatskoj, a koje su članice grupe kreditnih institucija u EU-u, izvršavat će se na izvršnim sjednicama SRB-a, što će uvelike ubrzati i pojednostavniti cijeli postupak.
Pitanja i odgovori

PITANJA I ODGOVORI

Ispunjavamo li kriterije?

Za Hrvatsku je 2016. prva godina od početka članstva u EU-u u kojoj ispunjava kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

1 / 17
Kada ćemo uvesti euro?

Datum uvođenja euro ne ovisi samo o Hrvatskoj.

 PROČITAJTE VIŠE

2 / 17
Moramo li uvesti euro?

Hrvatska je preuzela obvezu uvođenja zajedničke valute eura jednom kad za to ispuni uvjete.

 PROČITAJTE VIŠE

3 / 17
Zašto euro u RH?

Za Hrvatsku su koristi uvođenja eura znatno veće od troškova povezanih s njegovim uvođenjem.

 PROČITAJTE VIŠE

4 / 17
Nacionalni identitet

Nema razloga za bojazni da će se odricanjem od nacionalne valute kune ujedno izgubiti i dio nacionalnog identiteta povezan s njom.

 PROČITAJTE VIŠE

5 / 17
Hoće li se povećati cijene?

Učinak zamjene nacionalnih valuta u euro na rast potrošačkih cijena u pravilu je u državama koje su uvele euro bio vrlo blag.

 PROČITAJTE VIŠE

6 / 17
Pomoć drugim članicama

Zašto bismo mi imali taj trošak kada ni sami ne pripadamo skupini bogatih zemalja?

 PROČITAJTE VIŠE

7 / 17
Troškovi uvođenja eura

Uvođenje zajedničke valute sa sobom nosi i određene troškove.

 PROČITAJTE VIŠE

8 / 17
Euro i poduzetnici

Hrvatski poduzetnici imat će koristi od uvođenja eura.

 PROČITAJTE VIŠE

9 / 17
Krediti i depoziti

Svi ugovori i financijski instrumenti nastavit će vrijediti.

 PROČITAJTE VIŠE

10 / 17
Tečaj

Tečaj po kojemu će se kuna fiksirati uz euro bit će određen nakon što Hrvatska ispuni kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

11 / 17
Koristi za građane

Građani će od uvođenja eura imati konkretne, izravne i trajne koristi.

 PROČITAJTE VIŠE

12 / 17
Uloga eura u svijetu

Euro je danas druga najvažnija svjetska valuta.

 PROČITAJTE VIŠE

13 / 17
Povijest eura

Novčanice i kovanice eura ušle su u optjecaj u 12 država članica EU-a 1. siječnja 2002.

 PROČITAJTE VIŠE

14 / 17
Jesmo li spremni za euro?

Hrvatska je spremna započeti pregovore o mogućem ulasku u mehanizam ERM II.

 PROČITAJTE VIŠE

15 / 17
Uvjeti za uvođenje eura

Uvjeti koje država članica EU-a mora ispuniti za uvođenje eura propisani su Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.

 PROČITAJTE VIŠE

16 / 17
Zašto je nastao euro?

Cilj uvođenja eura bio je potaknuti povezanost među državama članicama i ojačati iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog tržišta.

 PROČITAJTE VIŠE

17 / 17