Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Koje koristi donosi pridruživanje Hrvatske SRM-u?

Pridruživanje Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu donijet će Hrvatskoj cijeli niz prednosti i koristi od kojih izdvajamo najvažnije:

  • HNB će sudjelovati kao punopravni član SRM-a u tijelima SRB-a koja donose odluke. Time predstavnik Hrvatske neće samo pridonositi odlučivanju o sanacijskim pitanjima vezanima uz kreditne institucije sa sjedištem u Hrvatskoj, već će odlučivati i o politikama i metodologijama rada SRB-a kao središnjega sanacijskog tijela u bankovnoj uniji
  • predstavnici HNB-a sudjelovat će u radu internih sanacijskih timova (Internal Resolution Teams; IRTs) formiranima u SRB-u za potrebe izrade i ažuriranja sanacijskih planova za kreditne institucije i grupe kreditnih institucija; time će predstavnici HNB-a osigurati da su sanacijskim planovima za kreditne institucije sa sjedištem u Hrvatskoj obuhvaćeni i svi elementi koji utječu na financijsku stabilnost Hrvatske, njezina bankovnog sustava i gospodarstva
  • predstavnici HNB-a sudjelovat će u radu različitih radnih skupina formiranih u SRB-u za potrebe izrade politika, metodologija i procedura rada; time će predstavnici HNB-a osigurati da navedenim internim aktima SRB-a na primjeren način budu obuhvaćene značajke i interesi hrvatskog bankovnog sustava
  • sadržaj sanacijskih planova za kreditne institucije koje posluju u Hrvatskoj, a koje su članice grupe kreditnih institucija u EU-u, metodološki, kvantitativno i kvalitativno bit će usklađen s njihovim sestrinskim društvima koja posluju u ostalim državama članicama bankovne unije zbog primjene politika i procedura SRB-a;
  •  nakon pristupanja Hrvatske SRM-u usvajanje grupnih sanacijskih planova za kreditne institucije sa sjedištem u Hrvatskoj, a koje su članice grupe kreditnih institucija u EU-u, izvršavat će se na izvršnim sjednicama SRB-a, što će uvelike ubrzati i pojednostavniti cijeli postupak.
Pitanja i odgovori
Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura