Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Koje ovlasti Hrvatska narodna banka zadržava u nadzoru banaka u odnosu na Europsku središnju banku?

U skladu s člankom 1. Uredbe o SSM-u obuhvat nadzornih zadaća ESB-a ograničen je na bonitetni nadzor kreditnih institucija. Nadzorne zadaće koje nisu povjerene ESB-u ostaju u nadležnosti nacionalnih nadzornih tijela. HNB će stoga ostati isključivo odgovoran za nadzor banaka u područjima koja nisu obuhvaćena Uredbom o SSM-u.

Spomenuta područja odnose se na područja uređena Zakonom o kreditnim institucijama i podzakonskim aktima Hrvatske narodne banke, kao što su ograničenja ulaganja u materijalnu imovinu, pravila za računovodstvo i klasifikaciju izloženosti, načini utvrđivanja kreditnih gubitaka i zaštita potrošača.

Ti su propisi doneseni zbog prilagodbe posebnostima hrvatskog bankovnog sustava i potrebe da se daljnjim propisima postigne smanjenje rizika odnosno kvalitetnije upravljanje rizicima kojima su kreditne institucije u spomenutim područjima izložene. Prethodno iskustvo HNB-a u nadzoru kreditnih institucija pokazalo je kako su ta područja posebno značajna kad dođe do recesije ili gospodarskih i financijskih kriza.

Osim toga, HNB i dalje ima važnu ulogu u nadzoru provedbe nacionalnih propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja i financiranja terorizma. U Hrvatskoj je za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma nadležno nekoliko institucija, a njihove uloge i narav njihove međusobne suradnje određeni su zakonom.

Postoje tri vrste tijela koji sudjeluju u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma:

  • tijela prevencije (banke, mjenjači, brokeri, osiguravajuća društva, priređivači igara na sreću, itd.),
  • tijela nadzora (Ured za sprječavanje pranja novca, Financijski inspektorat Republike Hrvatske, Porezna uprava, Hrvatska narodna banka i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga) i
  • tijela kaznenog progona (Državno odvjetništvo, sudstvo i policija).

HNB nadzorom provjerava provodi li banka sve mjere koje je obvezna provoditi na osnovi zakonskog okvira, a s ciljem sprječavanja korištenja bankovnog sustava za pranje novca. Hrvatska narodna banka nije tijelo ovlašteno za provođenje istrage nad klijentima banke koji su potencijalni počinitelji kaznenog djela pranja novca, već je to nadležnost tijela kaznenog progona.

Pitanja i odgovori

PITANJA I ODGOVORI

Ispunjavamo li kriterije?

Za Hrvatsku je 2016. prva godina od početka članstva u EU-u u kojoj ispunjava kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

1 / 17
Kada ćemo uvesti euro?

Datum uvođenja euro ne ovisi samo o Hrvatskoj.

 PROČITAJTE VIŠE

2 / 17
Moramo li uvesti euro?

Hrvatska je preuzela obvezu uvođenja zajedničke valute eura jednom kad za to ispuni uvjete.

 PROČITAJTE VIŠE

3 / 17
Zašto euro u RH?

Za Hrvatsku su koristi uvođenja eura znatno veće od troškova povezanih s njegovim uvođenjem.

 PROČITAJTE VIŠE

4 / 17
Nacionalni identitet

Nema razloga za bojazni da će se odricanjem od nacionalne valute kune ujedno izgubiti i dio nacionalnog identiteta povezan s njom.

 PROČITAJTE VIŠE

5 / 17
Hoće li se povećati cijene?

Učinak zamjene nacionalnih valuta u euro na rast potrošačkih cijena u pravilu je u državama koje su uvele euro bio vrlo blag.

 PROČITAJTE VIŠE

6 / 17
Pomoć drugim članicama

Zašto bismo mi imali taj trošak kada ni sami ne pripadamo skupini bogatih zemalja?

 PROČITAJTE VIŠE

7 / 17
Troškovi uvođenja eura

Uvođenje zajedničke valute sa sobom nosi i određene troškove.

 PROČITAJTE VIŠE

8 / 17
Euro i poduzetnici

Hrvatski poduzetnici imat će koristi od uvođenja eura.

 PROČITAJTE VIŠE

9 / 17
Krediti i depoziti

Svi ugovori i financijski instrumenti nastavit će vrijediti.

 PROČITAJTE VIŠE

10 / 17
Tečaj

Tečaj po kojemu će se kuna fiksirati uz euro bit će određen nakon što Hrvatska ispuni kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

11 / 17
Koristi za građane

Građani će od uvođenja eura imati konkretne, izravne i trajne koristi.

 PROČITAJTE VIŠE

12 / 17
Uloga eura u svijetu

Euro je danas druga najvažnija svjetska valuta.

 PROČITAJTE VIŠE

13 / 17
Povijest eura

Novčanice i kovanice eura ušle su u optjecaj u 12 država članica EU-a 1. siječnja 2002.

 PROČITAJTE VIŠE

14 / 17
Jesmo li spremni za euro?

Hrvatska je spremna započeti pregovore o mogućem ulasku u mehanizam ERM II.

 PROČITAJTE VIŠE

15 / 17
Uvjeti za uvođenje eura

Uvjeti koje država članica EU-a mora ispuniti za uvođenje eura propisani su Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.

 PROČITAJTE VIŠE

16 / 17
Zašto je nastao euro?

Cilj uvođenja eura bio je potaknuti povezanost među državama članicama i ojačati iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog tržišta.

 PROČITAJTE VIŠE

17 / 17