Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Koje su prednosti SRM-a u odnosu na nacionalne sanacijske mehanizme?

Jedinstveni sanacijski mehanizam omogućava da se sve odluke povezane sa sanacijskim pitanjima na razini cijele bankovne unije donose centralizirano, neovisno i efikasno, posebice u slučaju sanacije prekograničnih grupa kada je potrebno koordinirano djelovanje više sanacijskih tijela. SRM osigurava urednu sanaciju banaka koje propadaju, minimizira trošak koji bi snosili porezni obveznici i nastoji svesti na minimum učinak prelijevanja na šire gospodarstvo.

Pitanja i odgovori
Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura