Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Koje su uloge hrvatskih nacionalnih sanacijskih tijela u jedinstvenom sanacijskom mehanizmu?

Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava ("Narodne novine", br. 19/2015., 16/2019. i 47/2020.) sanacijske ovlasti između sanacijskih tijela u Hrvatskoj podijeljene su između HNB-a, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB).

Za učinkovito i dosljedno funkcioniranje SRM-a odgovoran je SRB koji dio svojih ovlasti nad kreditnim institucijama obavlja izravno, a dio neizravno, preko nacionalnih sanacijskih tijela.

Nakon pristupanja Hrvatske SRM-u za provođenje sanacijskih ovlasti nad dijelom kreditnih institucija u Hrvatskoj bit će izravno odgovoran SRB, a za dio institucija ostat će odgovorna nacionalna sanacijska tijela u skladu s podjelom ovlasti propisanom navedenim zakonom.

Budući da je osnovna zadaća SRB-a osiguravanje učinkovitog i dosljednog funkcioniranja jedinstvenoga sanacijskog mehanizma, on je ovlašten izdavati upute, smjernice, preporuke i upozorenja nacionalnim sanacijskim tijelima kako bi osigurao kreditnim institucijama sa sjedištem u Hrvatskoj za koje nije izravno odgovoran jednak tretman, odnosno primjenu istih pravila i visokih sanacijskih standarda koji se primjenjuju i nad svim ostalim kreditnim institucijama koje posluju u EU-u.

I nacionalna sanacijska tijela imaju odgovornost za učinkovito i dosljedno funkcioniranje SRM-a, odnosno dužna su u svakom pogledu surađivati sa SRB-om, uskladiti svoje politike i metodologije rada s politikama i metodologijama rada SRB-a te slijediti upute, smjernice, preporuke i upozorenja koje im izda SRB.

Pitanja i odgovori
Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura