Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Koje su uloge hrvatskih nacionalnih sanacijskih tijela u jedinstvenom sanacijskom mehanizmu?

Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava ("Narodne novine", br. 19/2015., 16/2019. i 47/2020.) sanacijske ovlasti između sanacijskih tijela u Hrvatskoj podijeljene su između HNB-a, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB).

Za učinkovito i dosljedno funkcioniranje SRM-a odgovoran je SRB koji dio svojih ovlasti nad kreditnim institucijama obavlja izravno, a dio neizravno, preko nacionalnih sanacijskih tijela.

Nakon pristupanja Hrvatske SRM-u za provođenje sanacijskih ovlasti nad dijelom kreditnih institucija u Hrvatskoj bit će izravno odgovoran SRB, a za dio institucija ostat će odgovorna nacionalna sanacijska tijela u skladu s podjelom ovlasti propisanom navedenim zakonom.

Budući da je osnovna zadaća SRB-a osiguravanje učinkovitog i dosljednog funkcioniranja jedinstvenoga sanacijskog mehanizma, on je ovlašten izdavati upute, smjernice, preporuke i upozorenja nacionalnim sanacijskim tijelima kako bi osigurao kreditnim institucijama sa sjedištem u Hrvatskoj za koje nije izravno odgovoran jednak tretman, odnosno primjenu istih pravila i visokih sanacijskih standarda koji se primjenjuju i nad svim ostalim kreditnim institucijama koje posluju u EU-u.

I nacionalna sanacijska tijela imaju odgovornost za učinkovito i dosljedno funkcioniranje SRM-a, odnosno dužna su u svakom pogledu surađivati sa SRB-om, uskladiti svoje politike i metodologije rada s politikama i metodologijama rada SRB-a te slijediti upute, smjernice, preporuke i upozorenja koje im izda SRB.

Pitanja i odgovori

PITANJA I ODGOVORI

Ispunjavamo li kriterije?

Za Hrvatsku je 2016. prva godina od početka članstva u EU-u u kojoj ispunjava kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

1 / 17
Kada ćemo uvesti euro?

Datum uvođenja euro ne ovisi samo o Hrvatskoj.

 PROČITAJTE VIŠE

2 / 17
Moramo li uvesti euro?

Hrvatska je preuzela obvezu uvođenja zajedničke valute eura jednom kad za to ispuni uvjete.

 PROČITAJTE VIŠE

3 / 17
Zašto euro u RH?

Za Hrvatsku su koristi uvođenja eura znatno veće od troškova povezanih s njegovim uvođenjem.

 PROČITAJTE VIŠE

4 / 17
Nacionalni identitet

Nema razloga za bojazni da će se odricanjem od nacionalne valute kune ujedno izgubiti i dio nacionalnog identiteta povezan s njom.

 PROČITAJTE VIŠE

5 / 17
Hoće li se povećati cijene?

Učinak zamjene nacionalnih valuta u euro na rast potrošačkih cijena u pravilu je u državama koje su uvele euro bio vrlo blag.

 PROČITAJTE VIŠE

6 / 17
Pomoć drugim članicama

Zašto bismo mi imali taj trošak kada ni sami ne pripadamo skupini bogatih zemalja?

 PROČITAJTE VIŠE

7 / 17
Troškovi uvođenja eura

Uvođenje zajedničke valute sa sobom nosi i određene troškove.

 PROČITAJTE VIŠE

8 / 17
Euro i poduzetnici

Hrvatski poduzetnici imat će koristi od uvođenja eura.

 PROČITAJTE VIŠE

9 / 17
Krediti i depoziti

Svi ugovori i financijski instrumenti nastavit će vrijediti.

 PROČITAJTE VIŠE

10 / 17
Tečaj

Tečaj po kojemu će se kuna fiksirati uz euro bit će određen nakon što Hrvatska ispuni kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

11 / 17
Koristi za građane

Građani će od uvođenja eura imati konkretne, izravne i trajne koristi.

 PROČITAJTE VIŠE

12 / 17
Uloga eura u svijetu

Euro je danas druga najvažnija svjetska valuta.

 PROČITAJTE VIŠE

13 / 17
Povijest eura

Novčanice i kovanice eura ušle su u optjecaj u 12 država članica EU-a 1. siječnja 2002.

 PROČITAJTE VIŠE

14 / 17
Jesmo li spremni za euro?

Hrvatska je spremna započeti pregovore o mogućem ulasku u mehanizam ERM II.

 PROČITAJTE VIŠE

15 / 17
Uvjeti za uvođenje eura

Uvjeti koje država članica EU-a mora ispuniti za uvođenje eura propisani su Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.

 PROČITAJTE VIŠE

16 / 17
Zašto je nastao euro?

Cilj uvođenja eura bio je potaknuti povezanost među državama članicama i ojačati iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog tržišta.

 PROČITAJTE VIŠE

17 / 17