Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Koji su kriteriji za ulazak u tečajni mehanizam ERM II?

Pravni okvir Europske unije ne navodi kriterije za ulazak u ERM II. Međutim, za priključivanje mehanizmu ERM II potrebna je potpora država članica europodručja, odnosno svih sudionica ERM II, te Europske središnje banke i Europske komisije, što onda podrazumijeva i postojanje političke volje za širenje monetarne unije i diskrecijske odluke. Sve do izbijanja svjetske financijske krize države članice EU-a koje su to htjele pristupale su tečajnom mehanizmu bez obveze da prije toga ispune bilo kakve uvjete. Jedino su u trenutku pristupanja mehanizmu preuzimale niz obveza u području ekonomskih politika kojima je cilj bio dodatno pripremiti gospodarstva za sudjelovanje u monetarnoj uniji. Takva je bila praksa sve do izbijanja svjetske financijske krize. Od deset država koje su Europskoj uniji pristupile 1. svibnja 2004., sedam država pridružilo se mehanizmu ERM II već tijekom 2004. i 2005. godine. Međutim, nakon izbijanja svjetske financijske krize krajem 2008., nakon koje je uslijedila i dužnička kriza u europodručju, politička volja postojećih država članica europodručja za prihvaćanje novih država u monetarnu uniju smanjila se. Kao posljedica toga, pristup tečajnom mehanizmu znatno je otežan kako bi se makroekonomski ranjive države spriječilo da uvedu euro i tako potencijalno ugroze ostale članice europodručja. Bugarska i Hrvatska prve su države članice koje su se priključile mehanizmu ERM II nakon te promjene. Konkretno, postupak pridruživanja mehanizmu ERM II zahtjevniji je nego u razdoblju prije krize tako što država članica, da bi dobila potporu za sudjelovanje u mehanizmu ERM II, mora pokazati da ima stabilno i otporno gospodarstvo, pri čemu ne smije bilježiti prekomjerne makroekonomske neravnoteže, niti smije biti uključena u proceduru prekomjernoga proračunskog manjka, tzv. EDP. Osim toga, država treba pokazati napredak u smanjivanju strukturnih ranjivosti koje su prepoznate u okviru Europskog semestra te provesti dodatne reformske mjere u kritičnim područjima u razdoblju neposredno prije ulaska u ERM II. Reformske mjere koje se država članica obvezuje provesti do ulaska u ERM II razlikuju se od države do države ovisno o njihovim specifičnim obilježjima. Međutim, sve države članice koje iskažu interes za ulazak u ERM II dužne su u popis reformskih mjera uvrstiti priključivanje bankovnoj uniji putem uspostave bliske suradnje s Europskom središnjom bankom.

Pitanja i odgovori
Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura