Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Koji su kriteriji za ulazak u tečajni mehanizam ERM II?

Pravni okvir Europske unije ne navodi kriterije za ulazak u ERM II. Međutim, za priključivanje mehanizmu ERM II potrebna je potpora država članica europodručja, odnosno svih sudionica ERM II, te Europske središnje banke i Europske komisije, što onda podrazumijeva i postojanje političke volje za širenje monetarne unije i diskrecijske odluke. Sve do izbijanja svjetske financijske krize države članice EU-a koje su to htjele pristupale su tečajnom mehanizmu bez obveze da prije toga ispune bilo kakve uvjete. Jedino su u trenutku pristupanja mehanizmu preuzimale niz obveza u području ekonomskih politika kojima je cilj bio dodatno pripremiti gospodarstva za sudjelovanje u monetarnoj uniji. Takva je bila praksa sve do izbijanja svjetske financijske krize. Od deset država koje su Europskoj uniji pristupile 1. svibnja 2004., sedam država pridružilo se mehanizmu ERM II već tijekom 2004. i 2005. godine. Međutim, nakon izbijanja svjetske financijske krize krajem 2008., nakon koje je uslijedila i dužnička kriza u europodručju, politička volja postojećih država članica europodručja za prihvaćanje novih država u monetarnu uniju smanjila se. Kao posljedica toga, pristup tečajnom mehanizmu znatno je otežan kako bi se makroekonomski ranjive države spriječilo da uvedu euro i tako potencijalno ugroze ostale članice europodručja. Bugarska i Hrvatska prve su države članice koje su se priključile mehanizmu ERM II nakon te promjene. Konkretno, postupak pridruživanja mehanizmu ERM II zahtjevniji je nego u razdoblju prije krize tako što država članica, da bi dobila potporu za sudjelovanje u mehanizmu ERM II, mora pokazati da ima stabilno i otporno gospodarstvo, pri čemu ne smije bilježiti prekomjerne makroekonomske neravnoteže, niti smije biti uključena u proceduru prekomjernoga proračunskog manjka, tzv. EDP. Osim toga, država treba pokazati napredak u smanjivanju strukturnih ranjivosti koje su prepoznate u okviru Europskog semestra te provesti dodatne reformske mjere u kritičnim područjima u razdoblju neposredno prije ulaska u ERM II. Reformske mjere koje se država članica obvezuje provesti do ulaska u ERM II razlikuju se od države do države ovisno o njihovim specifičnim obilježjima. Međutim, sve države članice koje iskažu interes za ulazak u ERM II dužne su u popis reformskih mjera uvrstiti priključivanje bankovnoj uniji putem uspostave bliske suradnje s Europskom središnjom bankom.

Pitanja i odgovori

PITANJA I ODGOVORI

Ispunjavamo li kriterije?

Za Hrvatsku je 2016. prva godina od početka članstva u EU-u u kojoj ispunjava kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

1 / 17
Kada ćemo uvesti euro?

Datum uvođenja euro ne ovisi samo o Hrvatskoj.

 PROČITAJTE VIŠE

2 / 17
Moramo li uvesti euro?

Hrvatska je preuzela obvezu uvođenja zajedničke valute eura jednom kad za to ispuni uvjete.

 PROČITAJTE VIŠE

3 / 17
Zašto euro u RH?

Za Hrvatsku su koristi uvođenja eura znatno veće od troškova povezanih s njegovim uvođenjem.

 PROČITAJTE VIŠE

4 / 17
Nacionalni identitet

Nema razloga za bojazni da će se odricanjem od nacionalne valute kune ujedno izgubiti i dio nacionalnog identiteta povezan s njom.

 PROČITAJTE VIŠE

5 / 17
Hoće li se povećati cijene?

Učinak zamjene nacionalnih valuta u euro na rast potrošačkih cijena u pravilu je u državama koje su uvele euro bio vrlo blag.

 PROČITAJTE VIŠE

6 / 17
Pomoć drugim članicama

Zašto bismo mi imali taj trošak kada ni sami ne pripadamo skupini bogatih zemalja?

 PROČITAJTE VIŠE

7 / 17
Troškovi uvođenja eura

Uvođenje zajedničke valute sa sobom nosi i određene troškove.

 PROČITAJTE VIŠE

8 / 17
Euro i poduzetnici

Hrvatski poduzetnici imat će koristi od uvođenja eura.

 PROČITAJTE VIŠE

9 / 17
Krediti i depoziti

Svi ugovori i financijski instrumenti nastavit će vrijediti.

 PROČITAJTE VIŠE

10 / 17
Tečaj

Tečaj po kojemu će se kuna fiksirati uz euro bit će određen nakon što Hrvatska ispuni kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

11 / 17
Koristi za građane

Građani će od uvođenja eura imati konkretne, izravne i trajne koristi.

 PROČITAJTE VIŠE

12 / 17
Uloga eura u svijetu

Euro je danas druga najvažnija svjetska valuta.

 PROČITAJTE VIŠE

13 / 17
Povijest eura

Novčanice i kovanice eura ušle su u optjecaj u 12 država članica EU-a 1. siječnja 2002.

 PROČITAJTE VIŠE

14 / 17
Jesmo li spremni za euro?

Hrvatska je spremna započeti pregovore o mogućem ulasku u mehanizam ERM II.

 PROČITAJTE VIŠE

15 / 17
Uvjeti za uvođenje eura

Uvjeti koje država članica EU-a mora ispuniti za uvođenje eura propisani su Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.

 PROČITAJTE VIŠE

16 / 17
Zašto je nastao euro?

Cilj uvođenja eura bio je potaknuti povezanost među državama članicama i ojačati iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog tržišta.

 PROČITAJTE VIŠE

17 / 17