Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Koristi za građane

Građani će od uvođenja eura imati konkretne, izravne i trajne koristi. Nestat će valutni rizik kojem su izloženi svi koji imaju kredite vezane uz euro. Jednostavno, rata kredita neće ovisiti o kretanju tečaja kune u odnosu na euro; drugim riječima, građani će primati plaću u eurima i otplaćivati mjesečne rate kredita u eurima, čime više neće biti izložen riziku promjene tečaja.

Druga važna korist jest smanjenje kamatnih stopa. Nadalje, neće više postojati transakcijski troškovi poput mjenjačkih troškova, koji danas postoje u zamjeni kuna za eure i obrnuto, a troškovi vezani uz prekogranična plaćanja će se smanjiti. Nestanak mjenjačkih troškova naročito je važan za građane koji se bave turizmom; primjerice, iznajmljivanjem smještaja stranim turistima. Također, ukidanje tih troškova pojednostavljuje putovanja, poboljšava usporedivost cijena i olakšava trgovinu (npr. kupovinu putem interneta).

Pitanja i odgovori
Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura