Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Krediti i depoziti

© Shutterstock

Danom uvođenja eura svi ugovori i financijski instrumenti nadalje će vrijediti, a dijelovi ugovora koji se odnose na vrijednost u kunama pravno će značiti vrijednost u eurima, izračunatu prema fiksnom tečaju zamjene valuta. Nastavit će vrijediti te ih neće biti potrebno pojedinačno mijenjati. To se odnosi i na ugovore o kreditima i ugovore o depozitima građana, odnosno na ušteđevine hrvatskih građana u bankama.

Pitanja i odgovori
Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura