Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Na što se odnose supervizorske odluke koje izdaje ESB?

ESB kao europsko tijelo zaduženo za nadzor banaka može donijeti niz supervizorskih odluka koje su pravno obvezujuće unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma.

Te odluke obuhvaćaju:

  • postavljanje mikrobonitetnih kapitalnih zahtjeva za značajne banke
  • odlučivanje o statusu značajnosti nadziranih banaka
  • izdavanje ili oduzimanje odobrenja za rad banaka
  • procjenu stjecanja kvalificiranih udjela u bankama
  • procjenu prikladnosti članova upravljačkih tijela značajnih banaka (kao i nositelja ključnih funkcija i nositelja upravljačkih funkcija podružnica u trećim zemljama, ako je tako predviđeno nacionalnim zakonom)
  • određivanje mjera i utvrđivanje novčanih sankcija za značajne banke u slučaju kršenja izravno primjenjivog zakona Europske unije i
  • procjena i, ako je nužno, primjena viših makrobonitetnih kapitalnih zahtjeva ("zaštitnih slojeva") i strožih makrobonitetnih mjera utvrđenih Uredbom (EU) br. 575/2013 i Direktivom 2013/36/EU.

ESB uglavnom donosi nadzorne odluke koje se odnose na značajne banke pod ESB-ovim izravnim nadzorom. Osim toga, ESB je nadležan za izdavanje i oduzimanje odobrenja za pružanje bankovnih usluga i procjenu stjecanja kvalificiranih udjela u bankama u odnosu na sve kreditne institucije unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma (što obuhvaća i značajne i manje značajne institucije). Te su nadzorne zadaće poznate pod nazivom „zajednički postupci“.

Pitanja i odgovori

PITANJA I ODGOVORI

Ispunjavamo li kriterije?

Za Hrvatsku je 2016. prva godina od početka članstva u EU-u u kojoj ispunjava kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

1 / 17
Kada ćemo uvesti euro?

Datum uvođenja euro ne ovisi samo o Hrvatskoj.

 PROČITAJTE VIŠE

2 / 17
Moramo li uvesti euro?

Hrvatska je preuzela obvezu uvođenja zajedničke valute eura jednom kad za to ispuni uvjete.

 PROČITAJTE VIŠE

3 / 17
Zašto euro u RH?

Za Hrvatsku su koristi uvođenja eura znatno veće od troškova povezanih s njegovim uvođenjem.

 PROČITAJTE VIŠE

4 / 17
Nacionalni identitet

Nema razloga za bojazni da će se odricanjem od nacionalne valute kune ujedno izgubiti i dio nacionalnog identiteta povezan s njom.

 PROČITAJTE VIŠE

5 / 17
Hoće li se povećati cijene?

Učinak zamjene nacionalnih valuta u euro na rast potrošačkih cijena u pravilu je u državama koje su uvele euro bio vrlo blag.

 PROČITAJTE VIŠE

6 / 17
Pomoć drugim članicama

Zašto bismo mi imali taj trošak kada ni sami ne pripadamo skupini bogatih zemalja?

 PROČITAJTE VIŠE

7 / 17
Troškovi uvođenja eura

Uvođenje zajedničke valute sa sobom nosi i određene troškove.

 PROČITAJTE VIŠE

8 / 17
Euro i poduzetnici

Hrvatski poduzetnici imat će koristi od uvođenja eura.

 PROČITAJTE VIŠE

9 / 17
Krediti i depoziti

Svi ugovori i financijski instrumenti nastavit će vrijediti.

 PROČITAJTE VIŠE

10 / 17
Tečaj

Tečaj po kojemu će se kuna fiksirati uz euro bit će određen nakon što Hrvatska ispuni kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

11 / 17
Koristi za građane

Građani će od uvođenja eura imati konkretne, izravne i trajne koristi.

 PROČITAJTE VIŠE

12 / 17
Uloga eura u svijetu

Euro je danas druga najvažnija svjetska valuta.

 PROČITAJTE VIŠE

13 / 17
Povijest eura

Novčanice i kovanice eura ušle su u optjecaj u 12 država članica EU-a 1. siječnja 2002.

 PROČITAJTE VIŠE

14 / 17
Jesmo li spremni za euro?

Hrvatska je spremna započeti pregovore o mogućem ulasku u mehanizam ERM II.

 PROČITAJTE VIŠE

15 / 17
Uvjeti za uvođenje eura

Uvjeti koje država članica EU-a mora ispuniti za uvođenje eura propisani su Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.

 PROČITAJTE VIŠE

16 / 17
Zašto je nastao euro?

Cilj uvođenja eura bio je potaknuti povezanost među državama članicama i ojačati iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog tržišta.

 PROČITAJTE VIŠE

17 / 17