Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Na što se odnose supervizorske odluke koje izdaje ESB?

ESB kao europsko tijelo zaduženo za nadzor banaka može donijeti niz supervizorskih odluka koje su pravno obvezujuće unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma.

Te odluke obuhvaćaju:

  • postavljanje mikrobonitetnih kapitalnih zahtjeva za značajne banke
  • odlučivanje o statusu značajnosti nadziranih banaka
  • izdavanje ili oduzimanje odobrenja za rad banaka
  • procjenu stjecanja kvalificiranih udjela u bankama
  • procjenu prikladnosti članova upravljačkih tijela značajnih banaka (kao i nositelja ključnih funkcija i nositelja upravljačkih funkcija podružnica u trećim zemljama, ako je tako predviđeno nacionalnim zakonom)
  • određivanje mjera i utvrđivanje novčanih sankcija za značajne banke u slučaju kršenja izravno primjenjivog zakona Europske unije i
  • procjena i, ako je nužno, primjena viših makrobonitetnih kapitalnih zahtjeva ("zaštitnih slojeva") i strožih makrobonitetnih mjera utvrđenih Uredbom (EU) br. 575/2013 i Direktivom 2013/36/EU.

ESB uglavnom donosi nadzorne odluke koje se odnose na značajne banke pod ESB-ovim izravnim nadzorom. Osim toga, ESB je nadležan za izdavanje i oduzimanje odobrenja za pružanje bankovnih usluga i procjenu stjecanja kvalificiranih udjela u bankama u odnosu na sve kreditne institucije unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma (što obuhvaća i značajne i manje značajne institucije). Te su nadzorne zadaće poznate pod nazivom „zajednički postupci“.

Pitanja i odgovori
Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura