Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Pomoć drugim članicama

© Shutterstock

Europska unija se temelji na načelu solidarnosti, odnosno na mogućnosti da se sve države članice u slučaju potrebe mogu osloniti na zajednički instrument pomoći. I stoga, sve države članice europodručja uplaćuju u kapital Europskog mehanizma za stabilnost (instrument pomoći EU-a), što onda omogućuje relativno jeftino financiranje za državu članicu ako se ona nađe u problemima i situaciji da koristi pomoć EU-a.

Pitanja i odgovori
Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura