Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Povijest eura

Euro je zajednička valuta velikog dijela država članica Europske unije i jedan od glavnih simbola europske integracije. Danas se euro koristi u 19 država članica. Kao obračunska jedinica euro je uveden 1. siječnja 1999., inicijalno u 11 država. Tri godine kasnije, 1. siječnja 2002., novčanice i kovanice eura ušle su u optjecaj u 12 država članica EU-a. Bila je to najveća zamjena gotovine u povijesti.

Put prema ekonomskoj i monetarnoj integraciji započeo je još davne 1957. godine osnivanjem Europske zajednice, a konkretni koraci prema zajedničkoj valuti napravljeni su nakon odluke Europskog vijeća 1988. godine da se europska ekonomska i monetarna unija (EMU) ostvari u tri faze. Prvo je osigurano potpuno slobodno kretanje kapitala unutar EU-a i dogovorena koordinacija ekonomskih politika država članica, a zatim je osnovan i Europski monetarni institut (preteča Europske središnje banke). Potom je osigurana neovisnost nacionalnih središnjih banaka, a uvedena su i pravila o fiskalnoj disciplini. Uvođenje eura kao zajedničke valute označilo je početak treće faze europske ekonomske i monetarne unije. 

Pitanja i odgovori
Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura