Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Što ako zajednička monetarna politika ne bude odgovarala hrvatskom gospodarstvu?

U slučaju da zajednička monetarna politika ne bude odgovarala hrvatskom gospodarstvu, Hrvatska narodna banka moći će reagirati primjenom instrumenata makroprudencijalne politike, u čemu će imati gotovo potpunu autonomiju. Uz pomoć instrumenata makroprudencijalne politike HNB će moći utjecati na potencijalne neravnoteže u financijskom sustavu i time utjecati na likvidnost, kapitaliziranost i kreditnu aktivnost banaka u Hrvatskoj. Primjerice, za usporavanje prekomjernoga kreditnog rasta, HNB će imati na raspolaganju protuciklički zaštitni sloj kapitala. Povećanjem stope protucikličkoga kapitalnog zahtjeva (sada u Hrvatskoj ta stopa iznosi 0%), HNB može utjecati na rast kredita cijenom ili količinom kredita. Osim toga, HNB može i izravno suzbiti potražnju za kreditima tako da ograniči maksimalan iznos kredita koji klijent može dobiti za danu vrijednost svog dohotka ili založenoga kolaterala.

Osim mjera makroprudencijalne politike kojima će raspolagati HNB, Hrvatska će nakon uvođenja eura imati i visok stupanj samostalnosti pri provođenju fiskalne politike i strukturnih politika. Provođenjem razborite fiskalne politike moguće je smanjiti neravnoteže u javnim financijama, a provođenjem strukturnih reformi pridonijet će se gospodarskom rastu i spriječiti nastanak makroekonomskih neravnoteža. Stoga će, nakon uvođenja eura fiskalna, makroprudencijalna i strukturne politike zajedno činiti glavne poluge ekonomske politike.

Pitanja i odgovori

PITANJA I ODGOVORI

Ispunjavamo li kriterije?

Za Hrvatsku je 2016. prva godina od početka članstva u EU-u u kojoj ispunjava kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

1 / 17
Kada ćemo uvesti euro?

Datum uvođenja euro ne ovisi samo o Hrvatskoj.

 PROČITAJTE VIŠE

2 / 17
Moramo li uvesti euro?

Hrvatska je preuzela obvezu uvođenja zajedničke valute eura jednom kad za to ispuni uvjete.

 PROČITAJTE VIŠE

3 / 17
Zašto euro u RH?

Za Hrvatsku su koristi uvođenja eura znatno veće od troškova povezanih s njegovim uvođenjem.

 PROČITAJTE VIŠE

4 / 17
Nacionalni identitet

Nema razloga za bojazni da će se odricanjem od nacionalne valute kune ujedno izgubiti i dio nacionalnog identiteta povezan s njom.

 PROČITAJTE VIŠE

5 / 17
Hoće li se povećati cijene?

Učinak zamjene nacionalnih valuta u euro na rast potrošačkih cijena u pravilu je u državama koje su uvele euro bio vrlo blag.

 PROČITAJTE VIŠE

6 / 17
Pomoć drugim članicama

Zašto bismo mi imali taj trošak kada ni sami ne pripadamo skupini bogatih zemalja?

 PROČITAJTE VIŠE

7 / 17
Troškovi uvođenja eura

Uvođenje zajedničke valute sa sobom nosi i određene troškove.

 PROČITAJTE VIŠE

8 / 17
Euro i poduzetnici

Hrvatski poduzetnici imat će koristi od uvođenja eura.

 PROČITAJTE VIŠE

9 / 17
Krediti i depoziti

Svi ugovori i financijski instrumenti nastavit će vrijediti.

 PROČITAJTE VIŠE

10 / 17
Tečaj

Tečaj po kojemu će se kuna fiksirati uz euro bit će određen nakon što Hrvatska ispuni kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

11 / 17
Koristi za građane

Građani će od uvođenja eura imati konkretne, izravne i trajne koristi.

 PROČITAJTE VIŠE

12 / 17
Uloga eura u svijetu

Euro je danas druga najvažnija svjetska valuta.

 PROČITAJTE VIŠE

13 / 17
Povijest eura

Novčanice i kovanice eura ušle su u optjecaj u 12 država članica EU-a 1. siječnja 2002.

 PROČITAJTE VIŠE

14 / 17
Jesmo li spremni za euro?

Hrvatska je spremna započeti pregovore o mogućem ulasku u mehanizam ERM II.

 PROČITAJTE VIŠE

15 / 17
Uvjeti za uvođenje eura

Uvjeti koje država članica EU-a mora ispuniti za uvođenje eura propisani su Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.

 PROČITAJTE VIŠE

16 / 17
Zašto je nastao euro?

Cilj uvođenja eura bio je potaknuti povezanost među državama članicama i ojačati iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog tržišta.

 PROČITAJTE VIŠE

17 / 17