Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Što će nakon uvođenja eura raditi HNB?

Uvođenjem eura HNB će postati dio Eurosustava, koji čine Europska središnja banka i nacionalne središnje banke svih država europodručja. Kao dio Eurosustava HNB će aktivno sudjelovati u oblikovanju i provođenju zajedničke monetarne politike u europodručju. Konkretno, guverner HNB-a postat će punopravni član Upravnog vijeća Europske središnje banke, koje donosi sve odluke iz područja monetarne politike. HNB će biti zadužen za provedbu zajedničke monetarne politike na području Hrvatske, što znači da će hrvatske banke – kada je riječ o monetarnim operacijama – i nadalje poslovati izravno s HNB-om. Hrvatska narodna banka također će u punoj mjeri obavljati funkciju zajmodavca u krajnjoj nuždi jer će biti u mogućnosti plasirati likvidnost bankama u istoj valuti u kojoj su njihove obveze, tj. u euru.

Osim toga, HNB će kao i dosad samostalno provoditi makroprudencijalnu politiku i na taj način osiguravati otpornost bankovnog sustava. Korištenjem instrumenata makroprudencijalne politike HNB će moći utjecati na likvidnost, kapitaliziranost i kreditnu aktivnost banaka u Hrvatskoj. Nadalje, u suradnji s Europskom središnjom bankom obavljat će poslove nadzora banaka te pružati informacije o kreditnim institucijama sa sjedištem u Hrvatskoj potrebne ESB-u. I nakon ulaska u europodručje, HNB će osiguravati neometano funkcioniranje platnog sustava te izdavati i obavljati opskrbu novčanicama i kovanicama eura, obavljat će i poslove povezane s proizvodnjom službene statistike te će pratiti provedbu zaštite potrošača. Kao i dosad Hrvatska narodna banka upravljat će međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske.

Pitanja i odgovori
Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura