Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Što će nakon uvođenja eura raditi HNB?

Uvođenjem eura HNB će postati dio Eurosustava, koji čine Europska središnja banka i nacionalne središnje banke svih država europodručja. Kao dio Eurosustava HNB će aktivno sudjelovati u oblikovanju i provođenju zajedničke monetarne politike u europodručju. Konkretno, guverner HNB-a postat će punopravni član Upravnog vijeća Europske središnje banke, koje donosi sve odluke iz područja monetarne politike. HNB će biti zadužen za provedbu zajedničke monetarne politike na području Hrvatske, što znači da će hrvatske banke – kada je riječ o monetarnim operacijama – i nadalje poslovati izravno s HNB-om. Hrvatska narodna banka također će u punoj mjeri obavljati funkciju zajmodavca u krajnjoj nuždi jer će biti u mogućnosti plasirati likvidnost bankama u istoj valuti u kojoj su njihove obveze, tj. u euru.

Osim toga, HNB će kao i dosad samostalno provoditi makroprudencijalnu politiku i na taj način osiguravati otpornost bankovnog sustava. Korištenjem instrumenata makroprudencijalne politike HNB će moći utjecati na likvidnost, kapitaliziranost i kreditnu aktivnost banaka u Hrvatskoj. Nadalje, u suradnji s Europskom središnjom bankom obavljat će poslove nadzora banaka te pružati informacije o kreditnim institucijama sa sjedištem u Hrvatskoj potrebne ESB-u. I nakon ulaska u europodručje, HNB će osiguravati neometano funkcioniranje platnog sustava te izdavati i obavljati opskrbu novčanicama i kovanicama eura, obavljat će i poslove povezane s proizvodnjom službene statistike te će pratiti provedbu zaštite potrošača. Kao i dosad Hrvatska narodna banka upravljat će međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske.

Pitanja i odgovori

PITANJA I ODGOVORI

Ispunjavamo li kriterije?

Za Hrvatsku je 2016. prva godina od početka članstva u EU-u u kojoj ispunjava kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

1 / 17
Kada ćemo uvesti euro?

Datum uvođenja euro ne ovisi samo o Hrvatskoj.

 PROČITAJTE VIŠE

2 / 17
Moramo li uvesti euro?

Hrvatska je preuzela obvezu uvođenja zajedničke valute eura jednom kad za to ispuni uvjete.

 PROČITAJTE VIŠE

3 / 17
Zašto euro u RH?

Za Hrvatsku su koristi uvođenja eura znatno veće od troškova povezanih s njegovim uvođenjem.

 PROČITAJTE VIŠE

4 / 17
Nacionalni identitet

Nema razloga za bojazni da će se odricanjem od nacionalne valute kune ujedno izgubiti i dio nacionalnog identiteta povezan s njom.

 PROČITAJTE VIŠE

5 / 17
Hoće li se povećati cijene?

Učinak zamjene nacionalnih valuta u euro na rast potrošačkih cijena u pravilu je u državama koje su uvele euro bio vrlo blag.

 PROČITAJTE VIŠE

6 / 17
Pomoć drugim članicama

Zašto bismo mi imali taj trošak kada ni sami ne pripadamo skupini bogatih zemalja?

 PROČITAJTE VIŠE

7 / 17
Troškovi uvođenja eura

Uvođenje zajedničke valute sa sobom nosi i određene troškove.

 PROČITAJTE VIŠE

8 / 17
Euro i poduzetnici

Hrvatski poduzetnici imat će koristi od uvođenja eura.

 PROČITAJTE VIŠE

9 / 17
Krediti i depoziti

Svi ugovori i financijski instrumenti nastavit će vrijediti.

 PROČITAJTE VIŠE

10 / 17
Tečaj

Tečaj po kojemu će se kuna fiksirati uz euro bit će određen nakon što Hrvatska ispuni kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

11 / 17
Koristi za građane

Građani će od uvođenja eura imati konkretne, izravne i trajne koristi.

 PROČITAJTE VIŠE

12 / 17
Uloga eura u svijetu

Euro je danas druga najvažnija svjetska valuta.

 PROČITAJTE VIŠE

13 / 17
Povijest eura

Novčanice i kovanice eura ušle su u optjecaj u 12 država članica EU-a 1. siječnja 2002.

 PROČITAJTE VIŠE

14 / 17
Jesmo li spremni za euro?

Hrvatska je spremna započeti pregovore o mogućem ulasku u mehanizam ERM II.

 PROČITAJTE VIŠE

15 / 17
Uvjeti za uvođenje eura

Uvjeti koje država članica EU-a mora ispuniti za uvođenje eura propisani su Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.

 PROČITAJTE VIŠE

16 / 17
Zašto je nastao euro?

Cilj uvođenja eura bio je potaknuti povezanost među državama članicama i ojačati iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog tržišta.

 PROČITAJTE VIŠE

17 / 17