Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Što je bankovna unija?

Bankovnu uniju čine tri glavne sastavnice:

  • jedinstveni nadzorni mehanizam (Single Supervisory Mechanism),
  • jedinstveni sanacijski mehanizam (Single Resolution Mechanism) i
  • (budući) europski sustav osiguranja depozita (European Deposit Insurance Scheme, EDIS) – trenutačno u fazi pregovora između država članica.

Bankovna bi unija po završetku trebala izgledati kako je prikazano na slici:

Ciljevi bankovne unije su:

  • poboljšati otpornost banaka i učiniti ih sposobnima da se nose sa svim financijskim krizama u budućnosti
  • spriječiti situacije u kojima se novac poreznih obveznika koristi za spašavanje banaka koje propadaju: trošak sanacije banaka snosili bi vlasnici i vjerovnici te Jedinstveni fond za sanaciju
  • smanjiti mogućnost da se problemi u bilancama banaka negativno odražavaju na javne financije i obrnuto
  • smanjiti fragmentaciju tržišta usklađivanjem pravila za financijski sektor i
  • poboljšati financijsku stabilnost u europodručju i EU-u u cjelini.

Bankovna unija omogućuje bankama u EU-u da postanu jače i osigurava njihov bolji nadzor. Razvojem financijske krize u dužničku krizu europodručja postalo je jasno da je državama europodručja zbog posebne međuovisnosti potrebna dublja integracija bankovnog sustava. Polazeći od iskustva financijske krize koja je pogodila svjetska tržišta u razdoblju između 2008. i 2009, a koja je u nekim europskim državama trajala sve do 2015., države članice odlučile su dodatno osnažiti ekonomsku i monetarnu uniju stvaranjem integriranog financijskog okvira koji bi uključivao jedinstvenu superviziju, sanaciju i osiguranje depozita za sve kreditne institucije koje posluju na europodručju.

Bankovnu uniju čine sve države članice europodručja i one države članice EU-a koje mu se odluče priključiti. Države članice koje nisu u europodručju mogu se priključiti bankovnoj uniji uspostavom sporazuma o bliskoj suradnji.

Pitanja i odgovori

PITANJA I ODGOVORI

Ispunjavamo li kriterije?

Za Hrvatsku je 2016. prva godina od početka članstva u EU-u u kojoj ispunjava kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

1 / 17
Kada ćemo uvesti euro?

Datum uvođenja euro ne ovisi samo o Hrvatskoj.

 PROČITAJTE VIŠE

2 / 17
Moramo li uvesti euro?

Hrvatska je preuzela obvezu uvođenja zajedničke valute eura jednom kad za to ispuni uvjete.

 PROČITAJTE VIŠE

3 / 17
Zašto euro u RH?

Za Hrvatsku su koristi uvođenja eura znatno veće od troškova povezanih s njegovim uvođenjem.

 PROČITAJTE VIŠE

4 / 17
Nacionalni identitet

Nema razloga za bojazni da će se odricanjem od nacionalne valute kune ujedno izgubiti i dio nacionalnog identiteta povezan s njom.

 PROČITAJTE VIŠE

5 / 17
Hoće li se povećati cijene?

Učinak zamjene nacionalnih valuta u euro na rast potrošačkih cijena u pravilu je u državama koje su uvele euro bio vrlo blag.

 PROČITAJTE VIŠE

6 / 17
Pomoć drugim članicama

Zašto bismo mi imali taj trošak kada ni sami ne pripadamo skupini bogatih zemalja?

 PROČITAJTE VIŠE

7 / 17
Troškovi uvođenja eura

Uvođenje zajedničke valute sa sobom nosi i određene troškove.

 PROČITAJTE VIŠE

8 / 17
Euro i poduzetnici

Hrvatski poduzetnici imat će koristi od uvođenja eura.

 PROČITAJTE VIŠE

9 / 17
Krediti i depoziti

Svi ugovori i financijski instrumenti nastavit će vrijediti.

 PROČITAJTE VIŠE

10 / 17
Tečaj

Tečaj po kojemu će se kuna fiksirati uz euro bit će određen nakon što Hrvatska ispuni kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

11 / 17
Koristi za građane

Građani će od uvođenja eura imati konkretne, izravne i trajne koristi.

 PROČITAJTE VIŠE

12 / 17
Uloga eura u svijetu

Euro je danas druga najvažnija svjetska valuta.

 PROČITAJTE VIŠE

13 / 17
Povijest eura

Novčanice i kovanice eura ušle su u optjecaj u 12 država članica EU-a 1. siječnja 2002.

 PROČITAJTE VIŠE

14 / 17
Jesmo li spremni za euro?

Hrvatska je spremna započeti pregovore o mogućem ulasku u mehanizam ERM II.

 PROČITAJTE VIŠE

15 / 17
Uvjeti za uvođenje eura

Uvjeti koje država članica EU-a mora ispuniti za uvođenje eura propisani su Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.

 PROČITAJTE VIŠE

16 / 17
Zašto je nastao euro?

Cilj uvođenja eura bio je potaknuti povezanost među državama članicama i ojačati iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog tržišta.

 PROČITAJTE VIŠE

17 / 17