Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Što je bilo potrebno poduzeti da Hrvatska uđe u ERM II i koliko dugo se očekuje da će Hrvatska provesti u tom mehanizmu do uvođenja eura?


Svoju spremnost na pokretanje postupka pridruživanja tečajnom mehanizmu Hrvatska je dokazala tako što je najprije stabilizirala javne financije – odnosno smanjila je tada visok proračunski manjak i postavila omjer javnog duga i BDP-a na održivu silaznu putanju – te je otklonila prekomjerne makroekonomske neravnoteže. Također, Hrvatska je ostvarila napredak u provedbi reformi s ciljem ublažavanja strukturnih ranjivosti koje su joj utvrđene u okviru Europskog semestra. Nakon ovih postignuća Hrvatska je u srpnju 2019. državama članicama europodručja, Danskoj kao sudionici ERM II, Europskoj komisiji i Europskoj središnjoj banci uputila pismo namjere za ulazak u ERM II te se pritom obvezala na provedbu niza reformskih mjera. Nešto ranije, u svibnju, Europskoj središnjoj banci upućen je zahtjev za uspostavu bliske suradnje između HNB-a i ESB-a s namjerom da bliska suradnja započne istodobno s ulaskom Hrvatske u tečajni mehanizam ERM II. Sve reformske mjere na koje se obvezala u pismu namjere, ukupno 19 mjera u šest područja (dodatno osnaživanje nadzora banaka uspostavljanjem bliske suradnje s ESB-om, nadogradnja makroprudencijalnog okvira, jačanje okvira za borbu protiv pranja novca, poboljšanje prikupljanja, izrade i diseminacije statističkih podataka, poboljšanje upravljanja u javnom sektoru, smanjenje administrativnoga i financijskog opterećenja), Hrvatska je provela do sredine 2020. godine. Time su se ispunili svi uvjeti da Hrvatska podnese službeni zahtjev za ulazak u ERM II, što je i učinjeno 9. srpnja 2020. godine. U svom se zahtjevu Hrvatska obvezala provesti dodatne reformske mjere koje se u velikoj mjeri nadovezuju na mjere provedene u mjesecima koji su prethodili (osam mjera u četiri područja: jačanje okvira za borbu protiv pranja novca, daljnje smanjivanje administrativnoga i financijskog opterećenja za gospodarstvo, poboljšavanje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima i jačanje stečajnog okvira). Dan kasnije, 10. srpnja, Hrvatska se pridružila tečajnom mehanizmu.

Očekujemo da će Hrvatska u tečajnom mehanizmu provesti minimalno potrebno razdoblje, tj. dvije i pol godine.

Pitanja i odgovori
Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura