Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Što je bilo potrebno poduzeti da Hrvatska uđe u ERM II i koliko dugo se očekuje da će Hrvatska provesti u tom mehanizmu do uvođenja eura?


Svoju spremnost na pokretanje postupka pridruživanja tečajnom mehanizmu Hrvatska je dokazala tako što je najprije stabilizirala javne financije – odnosno smanjila je tada visok proračunski manjak i postavila omjer javnog duga i BDP-a na održivu silaznu putanju – te je otklonila prekomjerne makroekonomske neravnoteže. Također, Hrvatska je ostvarila napredak u provedbi reformi s ciljem ublažavanja strukturnih ranjivosti koje su joj utvrđene u okviru Europskog semestra. Nakon ovih postignuća Hrvatska je u srpnju 2019. državama članicama europodručja, Danskoj kao sudionici ERM II, Europskoj komisiji i Europskoj središnjoj banci uputila pismo namjere za ulazak u ERM II te se pritom obvezala na provedbu niza reformskih mjera. Nešto ranije, u svibnju, Europskoj središnjoj banci upućen je zahtjev za uspostavu bliske suradnje između HNB-a i ESB-a s namjerom da bliska suradnja započne istodobno s ulaskom Hrvatske u tečajni mehanizam ERM II. Sve reformske mjere na koje se obvezala u pismu namjere, ukupno 19 mjera u šest područja (dodatno osnaživanje nadzora banaka uspostavljanjem bliske suradnje s ESB-om, nadogradnja makroprudencijalnog okvira, jačanje okvira za borbu protiv pranja novca, poboljšanje prikupljanja, izrade i diseminacije statističkih podataka, poboljšanje upravljanja u javnom sektoru, smanjenje administrativnoga i financijskog opterećenja), Hrvatska je provela do sredine 2020. godine. Time su se ispunili svi uvjeti da Hrvatska podnese službeni zahtjev za ulazak u ERM II, što je i učinjeno 9. srpnja 2020. godine. U svom se zahtjevu Hrvatska obvezala provesti dodatne reformske mjere koje se u velikoj mjeri nadovezuju na mjere provedene u mjesecima koji su prethodili (osam mjera u četiri područja: jačanje okvira za borbu protiv pranja novca, daljnje smanjivanje administrativnoga i financijskog opterećenja za gospodarstvo, poboljšavanje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima i jačanje stečajnog okvira). Dan kasnije, 10. srpnja, Hrvatska se pridružila tečajnom mehanizmu.

Očekujemo da će Hrvatska u tečajnom mehanizmu provesti minimalno potrebno razdoblje, tj. dvije i pol godine.

Pitanja i odgovori

PITANJA I ODGOVORI

Ispunjavamo li kriterije?

Za Hrvatsku je 2016. prva godina od početka članstva u EU-u u kojoj ispunjava kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

1 / 17
Kada ćemo uvesti euro?

Datum uvođenja euro ne ovisi samo o Hrvatskoj.

 PROČITAJTE VIŠE

2 / 17
Moramo li uvesti euro?

Hrvatska je preuzela obvezu uvođenja zajedničke valute eura jednom kad za to ispuni uvjete.

 PROČITAJTE VIŠE

3 / 17
Zašto euro u RH?

Za Hrvatsku su koristi uvođenja eura znatno veće od troškova povezanih s njegovim uvođenjem.

 PROČITAJTE VIŠE

4 / 17
Nacionalni identitet

Nema razloga za bojazni da će se odricanjem od nacionalne valute kune ujedno izgubiti i dio nacionalnog identiteta povezan s njom.

 PROČITAJTE VIŠE

5 / 17
Hoće li se povećati cijene?

Učinak zamjene nacionalnih valuta u euro na rast potrošačkih cijena u pravilu je u državama koje su uvele euro bio vrlo blag.

 PROČITAJTE VIŠE

6 / 17
Pomoć drugim članicama

Zašto bismo mi imali taj trošak kada ni sami ne pripadamo skupini bogatih zemalja?

 PROČITAJTE VIŠE

7 / 17
Troškovi uvođenja eura

Uvođenje zajedničke valute sa sobom nosi i određene troškove.

 PROČITAJTE VIŠE

8 / 17
Euro i poduzetnici

Hrvatski poduzetnici imat će koristi od uvođenja eura.

 PROČITAJTE VIŠE

9 / 17
Krediti i depoziti

Svi ugovori i financijski instrumenti nastavit će vrijediti.

 PROČITAJTE VIŠE

10 / 17
Tečaj

Tečaj po kojemu će se kuna fiksirati uz euro bit će određen nakon što Hrvatska ispuni kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

11 / 17
Koristi za građane

Građani će od uvođenja eura imati konkretne, izravne i trajne koristi.

 PROČITAJTE VIŠE

12 / 17
Uloga eura u svijetu

Euro je danas druga najvažnija svjetska valuta.

 PROČITAJTE VIŠE

13 / 17
Povijest eura

Novčanice i kovanice eura ušle su u optjecaj u 12 država članica EU-a 1. siječnja 2002.

 PROČITAJTE VIŠE

14 / 17
Jesmo li spremni za euro?

Hrvatska je spremna započeti pregovore o mogućem ulasku u mehanizam ERM II.

 PROČITAJTE VIŠE

15 / 17
Uvjeti za uvođenje eura

Uvjeti koje država članica EU-a mora ispuniti za uvođenje eura propisani su Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.

 PROČITAJTE VIŠE

16 / 17
Zašto je nastao euro?

Cilj uvođenja eura bio je potaknuti povezanost među državama članicama i ojačati iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog tržišta.

 PROČITAJTE VIŠE

17 / 17