Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Što je Jedinstveni fond za sanaciju?

Jedinstveni fond za sanaciju (Single Resolution Fund; SRF) osnovan je 2015. prema Uredbi (EU) 806/2014. Njime upravlja SRB, a uspostavljen je u svrhu osiguravanja aranžmana financiranja sanacije unutar bankovne unije. Odgovornost je fonda da se na učinkovit način financira upotreba sanacijskih instrumenta odnosno osigura primjena ostalih sanacijskih ovlasti. Prethodne doprinose u SRF dužne su jedanput godišnje uplaćivati sve kreditne institucije (i neka investicijska društva) sa sjedištem u državama članicama sudionicama.

SRF prvih će se osam godina od osnutka, odnosno od 2016. do 2023., postupno puniti uplatama kreditnih institucija s ciljem postizanja ciljane razine od najmanje 1% iznosa osiguranih depozita svih kreditnih institucija unutar bankovne unije do 31. prosinca 2023. Nakon uplata doprinosa izvršenih u 2019. godini ukupno stanje sredstava u SRF-u iznosilo je gotovo 33 milijarde eura, a u 2020. iznosit će oko 40 milijardi eura. S vremenom će stanje sredstava fonda doseći između 60 i 65 milijardi eura. S obzirom na to da ukupan iznos sredstava fonda čini postotak osiguranih depozita, točan iznos kojim će fond raspolagati nakon početnog razdoblja izgradnje fonda podložan je promjeni.

Jedinstveni fond za sanaciju smije se koristiti za sljedeće svrhe:

  1. za osiguranje imovine ili obveza institucije u sanaciji, njezinih društava kćeri, prijelazne institucije ili subjekta za upravljanje imovinom
  2. za odobrenje zajmova instituciji u sanaciji, njezinim društvima kćerima, prijelaznoj instituciji ili subjektu za upravljanje imovinom
  3. za kupnju imovine institucije u sanaciji
  4. za davanje doprinosa prijelaznoj instituciji i subjektu za upravljanje imovinom
  5. za plaćanje odštete dioničarima ili vjerovnicima ako je neovisnom procjenom utvrđeno da su pretrpjeli veće gubitke nego što bi ih pretrpjeli likvidacijom u sklopu redovnog postupka u slučaju insolventnosti
  6. za plaćanje doprinosa instituciji u sanaciji umjesto otpisa ili konverzije obveza određenim vjerovnicima kada se primjenjuje instrument unutarnje sanacije i kada se odluči isključiti određene vjerovnike iz područja primjene instrumenta unutarnje sanacije u skladu sa zakonskim odredbama
  7. za sve kombinacije mjera iz točaka (a) do (f).

S obzirom na to da je jedno od temeljnih načela provođenja sanacije da su dioničari i vjerovnici oni koji moraju snositi troškove kreditne institucije koja propada, a ne porezni obveznici, sredstva SRF-a smiju se koristiti samo kako bi se pokrili gubici ili dokapitalizirala kreditna institucija nakon što dioničari i vjerovnici banke pridonesu pokriću gubitaka ili dokapitalizaciji u iznosu od najmanje 8% ukupnih obveza te institucije uključujući regulatorni kapital.

Pitanja i odgovori
Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura