Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Što je to središnji paritet koji se spominje u kontekstu mehanizma ERM II?

Jedan od najvažnijih elemenata pregovora o ulasku države u tečajni mehanizam ERM II, odnosno preciznije o uključivanju nacionalne valute u ERM II, jest onaj o središnjem paritetu, odnosno o prethodno definiranoj razini tečaja nacionalne valute u odnosu na euro prema kojoj će se vrednovati stabilnost tečaja kao jedan od kriterija za uvođenje eura. Uz središnji paritet određuju se i granice fluktuacija oko središnjeg pariteta koje tečaj ne smije prijeći. Standardne granice fluktuacija pritom iznose ±15% u odnosu na razinu središnjeg pariteta.

Središnji paritet je dugoročno važan budući da je u većini slučajeva upravo taj tečaj kasnije odlukom Vijeća EU-a bio odabran za fiksni tečaj konverzije po kojemu se obavljala zamjena nacionalne valute za euro. Upravo je zato bitno da se središnji paritet odredi na razini koja je u skladu s očuvanjem makroekonomske stabilnosti.

Promjena središnjeg pariteta u dogovoru s ostalim državama europodručja, sudionicama mehanizma i institucijama EU-a moguća je, ali može imati implikacije na duljinu boravka države u mehanizmu ERM II. Konkretno, ako neka država tijekom boravka u tečajnom mehanizmu odluči oslabiti središnji paritet (devalvacija), vremenski se tijek u mehanizmu prekida i započinje novo razdoblje u trajanju od minimalno dvije godine. S druge strane, jačanje središnjeg pariteta (revalvacija) dopušteno je i ne dovodi do produljenja boravka u tečajnom mehanizmu.

Pitanja i odgovori
Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura