Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Za koje će kreditne institucije sa sjedištem u Hrvatskoj SRB biti izravno odgovoran i što to znači?

Od trenutka pridruživanja Hrvatske SRM-u SRB će biti sanacijsko tijelo nadležno nad onim bankama sa sjedištem u Hrvatskoj koje su članice grupa kreditnih institucija u EU-u, a kojima je SRB bio u funkciji sanacijskog tijela za grupu i u razdoblju prije pridruživanja Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu.

Za sve kreditne institucije koje nisu članice grupa u EU-u ostat će odgovorna nacionalna sanacijska tijela u skladu s podjelom ovlasti iz Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava ("Narodne novine", br. 19/2015., 16/2019. i 47/2020.). Nacionalna sanacijska tijela bit će izravno odgovorna i za one kreditne institucije koje jesu članice grupa u EU-u, ali matično društvo grupe kojoj pripadaju nije smješteno u državi članici bankovne unije.

U izvanrednim okolnostima na opisanu podjelu nadležnosti može utjecati odluka ESB-a da izravno nadzire kreditne institucije koje su inače u nadležnosti nadležnog nacionalnog tijela kako bi se osigurala dosljedna primjena visokih nadzornih standarda. To znači da bi u takvim slučajevima SRB postao nadležno sanacijsko tijelo. Međutim, taj će podatak biti poznat tek nakon završetka postupka sveobuhvatne procjene i objave povezane ESB-ove odluke.

Izravno provođenje sanacijskih ovlasti SRB-a podrazumijeva da će nakon pristupanja Hrvatske SRM-u SRB biti odgovoran za izradu i donošenje odluke o procjeni mogućnosti sanacije, sanacijskim planovima i određivanju minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze za dio naših najvećih banaka. U postupcima izrade i donošenja svih navedenih odluka sudjelovat će i predstavnici HNB-a kao i predstavnici svih drugih nacionalnih sanacijskih tijela iz ostalih država članica sudionica u kojima relevantna bankovna grupa posluje, s ciljem osiguravanja točnosti podataka i sagledavanja utjecaja navedenih odluka na financijsku stabilnost Hrvatske te osiguravanja kontinuiteta ključnih funkcija.

Pitanja i odgovori

PITANJA I ODGOVORI

Ispunjavamo li kriterije?

Za Hrvatsku je 2016. prva godina od početka članstva u EU-u u kojoj ispunjava kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

1 / 17
Kada ćemo uvesti euro?

Datum uvođenja euro ne ovisi samo o Hrvatskoj.

 PROČITAJTE VIŠE

2 / 17
Moramo li uvesti euro?

Hrvatska je preuzela obvezu uvođenja zajedničke valute eura jednom kad za to ispuni uvjete.

 PROČITAJTE VIŠE

3 / 17
Zašto euro u RH?

Za Hrvatsku su koristi uvođenja eura znatno veće od troškova povezanih s njegovim uvođenjem.

 PROČITAJTE VIŠE

4 / 17
Nacionalni identitet

Nema razloga za bojazni da će se odricanjem od nacionalne valute kune ujedno izgubiti i dio nacionalnog identiteta povezan s njom.

 PROČITAJTE VIŠE

5 / 17
Hoće li se povećati cijene?

Učinak zamjene nacionalnih valuta u euro na rast potrošačkih cijena u pravilu je u državama koje su uvele euro bio vrlo blag.

 PROČITAJTE VIŠE

6 / 17
Pomoć drugim članicama

Zašto bismo mi imali taj trošak kada ni sami ne pripadamo skupini bogatih zemalja?

 PROČITAJTE VIŠE

7 / 17
Troškovi uvođenja eura

Uvođenje zajedničke valute sa sobom nosi i određene troškove.

 PROČITAJTE VIŠE

8 / 17
Euro i poduzetnici

Hrvatski poduzetnici imat će koristi od uvođenja eura.

 PROČITAJTE VIŠE

9 / 17
Krediti i depoziti

Svi ugovori i financijski instrumenti nastavit će vrijediti.

 PROČITAJTE VIŠE

10 / 17
Tečaj

Tečaj po kojemu će se kuna fiksirati uz euro bit će određen nakon što Hrvatska ispuni kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

11 / 17
Koristi za građane

Građani će od uvođenja eura imati konkretne, izravne i trajne koristi.

 PROČITAJTE VIŠE

12 / 17
Uloga eura u svijetu

Euro je danas druga najvažnija svjetska valuta.

 PROČITAJTE VIŠE

13 / 17
Povijest eura

Novčanice i kovanice eura ušle su u optjecaj u 12 država članica EU-a 1. siječnja 2002.

 PROČITAJTE VIŠE

14 / 17
Jesmo li spremni za euro?

Hrvatska je spremna započeti pregovore o mogućem ulasku u mehanizam ERM II.

 PROČITAJTE VIŠE

15 / 17
Uvjeti za uvođenje eura

Uvjeti koje država članica EU-a mora ispuniti za uvođenje eura propisani su Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.

 PROČITAJTE VIŠE

16 / 17
Zašto je nastao euro?

Cilj uvođenja eura bio je potaknuti povezanost među državama članicama i ojačati iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog tržišta.

 PROČITAJTE VIŠE

17 / 17