Dokumenti Pitanja i odgovori Sa svih strana Press Kontakt

Zašto Hrvatska treba uvesti euro?

Euro je već dugo duboko prisutan u hrvatskom gospodarstvu premda još nije uveden kao službena valuta. Postoji više razloga zbog čega je to tako. Hrvatska je mala i gospodarski otvorena zemlja, trgovinski jako integrirana s državama europodručja i ostalim članicama Europske unije te tri četvrtine njezine vanjskotrgovinske razmjene otpada na razmjenu s članicama EU-a. Hrvatska je također financijski integrirana s europodručjem – oko 75% aktive bankovnog sustava u vlasništvu je bankovnih grupacija čije je sjedište u državama europodručja. Hrvatska je ujedno i visokoeuroizirana zemlja, pri čemu su približno tri četvrtine ukupnih štednih depozita u bankama nominirane u eurima. Euroizacija nije nova pojava u Hrvatskoj, što je povezano s povijesnim epizodama vrlo visokih monetarnih nestabilnosti koje su potaknule građane da realnu vrijednost svoje financijske imovine zaštite na način da štede u stranoj valuti. Ta valuta je povijesno bila njemačka marka, a nakon njezine zamjene zajedničkom valutom eurom, po inerciji je tu ulogu preuzeo euro. Sve navedeno govori u prilog što bržem uvođenju eura, jer postojeće specifičnosti hrvatskoga gospodarstva u velikoj mjeri povećavaju ekonomske koristi uvođenja eura, dok istodobno umanjuju povezane troškove i eventualne rizike. U tom smislu, ekonomske koristi naveliko pretežu nad eventualnim troškovima uvođenja eura u Hrvatsku, i u kratkom, a još više u dugom roku. Stoga je u interesu Hrvatske što prije poduzeti potrebne mjere kako bi se euro mogao uvesti kao službena valuta.

Pitanja i odgovori
Cijene i euro HNB i euro Hrvatska i euro Jedinstveni nadzorni mehanizam Jedinstveni sanacijski mehanizam Konverzija Koristi uvođenja eura Kriteriji za uvođenje eura Općenito o euru Troškovi i rizici uvođenja eura