NOVOSTI
ESB objavio popis bugarskih i hrvatskih banaka koje će izravno nadzirati od listopada 2020.
Nakon uspostave bliske suradnje provedena je procjena značajnosti banaka i ESB uskoro počinje izravno nadzirati pet banaka u Bugarskoj i osam banaka u Hrvatskoj.  PROČITAJTE VIŠE

SA SVIH STRANA

Uvođenje eura 2023. ostvarivo je
3.9.2020.
Uvođenje eura 2023. ostvarivo je

Iako je izbijanje pandemije snažno pogodilo hrvatsko gospodarstvo i javne financije, uvođenje eura 1. siječnja 2023. ostvarivo je, rekao je danas guverner HNB-a Boris Vujčić u svom izlaganju "Put do eura" na 23. znanstveno-stručnoj konferenciji Hrvatsko novčano tržište u Opatiji.

Prijevod priopćenja o ulasku Hrvatske u ERM II
10.7.2020.
Prijevod priopćenja o ulasku Hrvatske u ERM II

Na zahtjev hrvatskih tijela vlasti ministri financija država članica europodručja, predsjednica Europske središnje banke te ministri financija i guverneri središnje banke Danske i Hrvatske sporazumno su odlučili hrvatsku kunu uključiti u europski tečajni mehanizam (ERM II).

O euru
30.10.2017.
Proizvodnja i zalihe novčanica

Od 2002. godine svaka nacionalna središnja banka europodručja zadužena za jedan dio ukupne godišnje proizvodnje euronovčanica

O euru
30.10.2017.
Izdavanje i optjecaj

Europska središnja banka nema gotovinski odjel i ne sudjeluje u gotovinskim operacijama

O euru
30.10.2017.
Eurokovanice

Nacionalna strana eurokovanica upućuje na državu izdavateljicu

O euru
30.10.2017.
Euronovčanice

Euronovčanice se izdaju u sedam apoena

PITANJA I ODGOVORI

Povijest eura

Novčanice i kovanice eura ušle su u optjecaj u 12 država članica EU-a 1. siječnja 2002.

 PROČITAJTE VIŠE

1 / 17
Zašto je nastao euro?

Cilj uvođenja eura bio je potaknuti povezanost među državama članicama i ojačati iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog tržišta.

 PROČITAJTE VIŠE

2 / 17
Uloga eura u svijetu

Euro je danas druga najvažnija svjetska valuta.

 PROČITAJTE VIŠE

3 / 17
Krediti i depoziti

Svi ugovori i financijski instrumenti nastavit će vrijediti.

 PROČITAJTE VIŠE

4 / 17
Euro i poduzetnici

Hrvatski poduzetnici imat će koristi od uvođenja eura.

 PROČITAJTE VIŠE

5 / 17
Troškovi uvođenja eura

Uvođenje zajedničke valute sa sobom nosi i određene troškove.

 PROČITAJTE VIŠE

6 / 17
Pomoć drugim članicama

Zašto bismo mi imali taj trošak kada ni sami ne pripadamo skupini bogatih zemalja?

 PROČITAJTE VIŠE

7 / 17
Nacionalni identitet

Nema razloga za bojazni da će se odricanjem od nacionalne valute kune ujedno izgubiti i dio nacionalnog identiteta povezan s njom.

 PROČITAJTE VIŠE

8 / 17
Moramo li uvesti euro?

Hrvatska je preuzela obvezu uvođenja zajedničke valute eura jednom kad za to ispuni uvjete.

 PROČITAJTE VIŠE

9 / 17
Kada ćemo uvesti euro?

Datum uvođenja euro ne ovisi samo o Hrvatskoj.

 PROČITAJTE VIŠE

10 / 17
Hoće li se povećati cijene?

Učinak zamjene nacionalnih valuta u euro na rast potrošačkih cijena u pravilu je u državama koje su uvele euro bio vrlo blag.

 PROČITAJTE VIŠE

11 / 17
Zašto euro u RH?

Za Hrvatsku su koristi uvođenja eura znatno veće od troškova povezanih s njegovim uvođenjem.

 PROČITAJTE VIŠE

12 / 17
Koristi za građane

Građani će od uvođenja eura imati konkretne, izravne i trajne koristi.

 PROČITAJTE VIŠE

13 / 17
Ispunjavamo li kriterije?

Za Hrvatsku je 2016. prva godina od početka članstva u EU-u u kojoj ispunjava kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

14 / 17
Uvjeti za uvođenje eura

Uvjeti koje država članica EU-a mora ispuniti za uvođenje eura propisani su Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.

 PROČITAJTE VIŠE

15 / 17
Tečaj

Tečaj po kojemu će se kuna fiksirati uz euro bit će određen nakon što Hrvatska ispuni kriterije za uvođenje eura.

 PROČITAJTE VIŠE

16 / 17
Jesmo li spremni za euro?

Hrvatska je spremna započeti pregovore o mogućem ulasku u mehanizam ERM II.

 PROČITAJTE VIŠE

17 / 17
VIDEO

DOKUMENTI

 • MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE I HRVATSKA NARODNA BANKA Zahtjev za pokretanje postupka pristupanja tečajnom mehanizmu ERM II
 • MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE I HRVATSKA NARODNA BANKA Obavijest o provedbi reformskih mjera na koje se Republika Hrvatska obvezala u pismu namjere za ulazak u ERM II i zahtjev za formalnu ocjenu provedbe tih mjera
 • EUROPSKA SREDIŠNJA BANKA ECB assessment report on completion of the commitments made by the Republic of Croatia on the macroprudential toolkit
 • Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska narodna banka Strategija za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj

  U Strategiji za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj analiziraju se ekonomske koristi i troškovi uvođenja eura za Hrvatsku, opisuje postupak uvođenja eura te navode aktivnosti Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske narodne banke u razdoblju do uvođenja eura. U dokumentu su također opisane odrednice ekonomske politike RH u razdoblju nakon uvođenja eura.

  PREUZMITE PDF
 • GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND CROATIAN NATIONAL BANK Strategy for the Adoption of the Euro in Croatia
 • Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska narodna banka Strategija uvođenja eura u Hrvatskoj – podloga za prezentaciju na Konferenciji
 • GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA AND CROATIAN NATIONAL BANK Strategy of the Adoption of the Euro in Croatia (presentation)
 • ZAŠTO, KADA, KAKO, KORISTI, TROŠKOVI.... Euro u Hrvatskoj

  Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska narodna banka pripremile su brošuru s odgovorima na brojna pitanja koja se često postavljaju u javnosti. Saznajte na kome je odluka o tome kada će se Hrvatska pridružiti europodručju, kakva je točno procedura pridruživanja i koliko može trajati, koje su koristi, a koji troškovi povezani s uvođenjem eura itd.

  PREUZMITE PDF
 • ISTRAŽIVANJE Usklađenost poslovnih ciklusa i ekonomskih šokova između Hrvatske i država europodručja

  U istraživanju Karla Kotarca, Davora Kunovca i Rafaela Ravnika analizira se usklađenost poslovnih ciklusa te šokova ponude i potražnje Hrvatske i zemalja jezgre europodručja. Dobiveni rezultati pokazuju da je usklađenost poslovnih ciklusa te korelacija šokova ponude i potražnje između Hrvatske i zemalja jezgre europodručja relativno visoka. Simetrični (zajednički) šokovi dominantni su za objašnjavanje dinamike domaćeg BDP-a, dok su doprinosi asimetričnih šokova znatno manji. Jasna je konvergencija šokova ponude i potražnje te poslovnih ciklusa između Hrvatske i zemalja jezgre europodručja. Autori zaključuju kako uvođenje eura i prihvaćanje zajedničke protucikličke monetarne politike ne bi trebali biti značajan trošak za hrvatsku ekonomiju.

  PREUZMITE PDF
 • PREGLED Perzistentnost euroizacije u Hrvatskoj

  Rad Mirne Dumičić, Igora Ljubaja i Ane Martinis donosi analizu kretanja financijske euroizacije u Hrvatskoj. U redu se razmatra i primjena monetarnih i makroprudencijalnih mjera u kontekstu visoke euroizacije. Iskustvo Hrvatske upućuje na to da je visoku euroizaciju teško smanjiti unatoč dugogodišnjoj makroekonomskoj i tečajnoj stabilnosti te vjerodostojnoj monetarnoj politici koja je uključivala regulatorne mjere za destimuliranje bankovnog poslovanja s devizama. Izlazna strategija za uklanjanje valutnog rizika nametnutog visokom euroizacijom, koji otežava provođenje monetarne politike i održavanje financijske stabilnosti, može se zasnivati ili na uvođenju eura ili na poticanju upotrebe domaće valute. Obje opcije naposljetku zahtijevaju ispunjavanje istih preduvjeta, a to su poboljšanje gospodarskih fundamenata, vjerodostojna ekonomska politika i smanjenje makroekonomskih neravnoteža.

  PREUZMITE PDF
 • PREGLED Uvođenje eura u Hrvatskoj: mogući učinci na međunarodnu razmjenu i ulaganja

  U radu se prikazuju rezultati izabranih empirijskih istraživanja o utjecaju uvođenja eura na robnu razmjenu, inozemna ulaganja i turizam te se daje kratak analitički pregled iskustava pojedinih zemalja europodručja, posebice novijih članica te turističkih zemalja. Na osnovi toga, a uzimajući u obzir visok stupanj povezanosti Hrvatske s europodručjem, autorice Maja Bukovšak, Andrijana Ćudina i Nina Pavić ocjenjuju da bi uvođenje eura, zbog nižih transakcijskih troškova i lakše usporedivosti cijena te smanjenja valutnog rizika, moglo blago pojačati hrvatsku razmjenu robe i usluga, posebice turističkih, te pogodovati privlačenju inozemnih ulaganja.

  PREUZMITE PDF
 • PREGLED Je li euro optimalna valuta za Hrvatsku: ocjena korištenjem teorije optimalnih valutnih područja

  Teorija optimalnih valutnih područja definira određene kriterije koje bi svaka država trebala ispuniti kako bi mogla uspješno sudjelovati u monetarnoj uniji s drugim državama. Ti kriteriji odnose se ponajprije na dostignuti stupanj ekonomske integracije u odnosu na države članice monetarne unije. Mislav Brkić i Ana Šabić, primjenjujući teoriju optimalnih valutnih područja, analiziraju je li Hrvatska spremna za uvođenje eura.

  PREUZMITE PDF
 • PREGLED Učinci uvođenja eura na kretanje potrošačkih cijena i percepcije inflacije: pregled dosadašnjih iskustava i ocjena mogućih učinaka u Hrvatskoj

  Rezultati brojnih istraživanja pokazuju da je učinak konverzije nacionalnih valuta u euro na rast potrošačkih cijena u zemljama europodručja u pravilu bio blag i jednokratan. Nešto izrazitiji rast cijena zbog konverzije zabilježen je kod manjeg dijela proizvoda, pretežno uslužnog sektora kao što su, primjerice, usluge u restoranima i kafićima. U skladu sa spomenutim iskustvima, očekuje se da će učinak konverzije kune u euro na povećanje ukupne razine potrošačkih cijena u Hrvatskoj biti blag. U radu Andreje Pufnik razmatraju se, osim toga, glavne determinante rasta percipirane inflacije u razdoblju nakon konverzije te mjere koje su se pokazale efikasnima u ograničavanju učinka uvođenja eura na rast potrošačkih cijena i percipirane inflacije.

  PREUZMITE PDF
 • PREGLED Može li uvođenje eura u Hrvatskoj smanjiti trošak zaduživanja?

  U radu Davora Kunovca i Nine Pavić analizira se utjecaj uvođenja eura na smanjenje troška zaduživanja država članica EU-a. Rezultati analize upućuju na postojanje "europremije" – uzmu li se u obzir kretanja makroekonomskih fundamenata pojedinih država i raspoloženje investitora na financijskim tržištima, države članice monetarne unije u prosjeku imaju nižu cijenu zaduživanja i viši kreditni rejting od ostalih članica EU-a. Kako bi se upozorilo na važnost koju dobiveni rezultati, u slučaju uvođenja eura, mogu imati na kretanje kamatnih stopa banaka u Hrvatskoj, s pomoću jednostavnog VAR modela pokazuje se da postoji statistički značajan prijenos kretanja troška zaduživanja države na kamate na kredite poslovnih banaka.

  PREUZMITE PDF

PRIOPĆENJA, INTERVJUI...

PRIOPĆENJE
30.10.2017.
Strategija uvođenja eura u Hrvatskoj

U ponedjeljak 30. listopada u zagrebačkom hotelu Westin započinje konferencija o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.