KONTAKTI

Vlada Republike Hrvatske

Trg Svetog Marka 2

10000 Zagreb

Republika Hrvatska

Telefon: +385 1 45 69 239

E-adresa: press@vlada.hr


Hrvatska narodna banka

Trg hrvatskih velikana 3

10000 Zagreb

Telefon: +385 1 45 64 576

E-adresa: press@hnb.hr; info@hnb.hr


Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ulica Grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Republika Hrvatska

E-adresa: info@mingo.hr